HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2011/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆMVỤ NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báocáo của các cơ quan hữu quan và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội năm 2012 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiệnNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2012, với một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Kinh tế - xã hội phát triển khá, thực hiện đạt và vượtđa số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 18/24 chỉtiêu). Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,55%/KH 13%; nông nghiệp, nôngthôn được tăng cường hỗ trợ phát triển, ứng phó kịp thời, hiệu quả với lũ đặcbiệt lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao;hoạt động thương mại, dịch vụ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêudùng của người dân; thu ngân sách vượt dự toán; đời sống nhân dân tiếp tục đượccải thiện; các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ; anninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Kết quả trên đã thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của cáccấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận cao của nhân dân,đặc biệt là sự chung sức, chung lòng, kiên trì phòng, chống lũ đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế như:giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ngày càng tăng cao; thời tiết diễn biếnphức tạp, lũ đặc biệt lớn, sạt lở bờ sông ngày càng nhiều làm thiệt hại sảnxuất, công trình và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhân dân; dịch bệnh trênngười, cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao, nhất là dịch bệnh tay -chân - miệng, sốt xuất huyết,...

2. Về phương hướng, nhiệm vụ và chương trình trọngđiểm năm 2012

a. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Chỉ tiêu kinh tế

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13,5%, trong đó, khuvực nông nghiệp tăng 5,2%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,0%, khu vực thươngmại - dịch vụ tăng 16,5%. GDP/người đạt 11 triệu đồng, tương đương 994 USD (giá1994); giá thực tế đạt 26,05 triệu đồng.

+ Cơ cấu kinh tế (giá 1994): khu vực nông nghiệp35,0%, khu vực công nghiệp - xây dựng 30,5%, khu vực thương mại - dịch vụ34,5%; giá thực tế: đạt theo thứ tự là 48,0%, 24,5%, 27,5%.

+ Sản lượng lúa trên 3,1 triệu tấn; sản lượng thủy sảnnuôi 400.000 tấn.

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 650 triệu USD (thủy sản 450triệu USD).

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 545 triệu USD (xăng, dầu 470triệu USD).

+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.794 tỷđồng.

+ Tổng chi ngân sách địa phương 5.736 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư phát triển 12.850 tỷ đồng, chiếm29,5% GDP.

+ Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,5%.

- Chỉ tiêu văn hoá - xã hội

+ Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: TH 99,8%, THCS87%, THPT 50%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,2% (đào tạo nghềđạt 31,5%).

+ Tạo việc làm mới 30.000 lao động; giảm tỷ lệ hộnghèo 2%.

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn <1,0%.

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn16,8%.

+ Bình quân 1 vạn dân có 5,1 bác sĩ.

- Chỉ tiêu môi trường

+ Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt87%.

+ Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch đạt 96%.

+ Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom và xử lý 65%

+ Tỷ lệ rác công nghiệp được thu gom và xử lý 98%.

+ Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom và xử lý 98%.

- Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

+ Xã đạt trên 10 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thànhthêm ít nhất 02 tiêu chí.

+ Xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thànhthêm ít nhất 03 tiêu chí.

+ Triển khai thí điểm mô hình thiết chế văn hóa cơ sởở 06 xã nông thôn mới.

b. Chương trình trọng điểm

Một, thực hiện các công trình giao thông trọngđiểm theo phân kỳ đầu tư (ĐT 845, 846, 848 và 852B); xây dựng bến phà Phong Hoà- Ô Môn, bến phà qua Cù Lao Tây, cầu Sa Đéc 2; giải phóng mặt bằng và tái địnhcư Dự án thành phần 1 (cầu Vàm Cống), Dự án thành phần 2 (tuyến nối cầu CaoLãnh-Vàm Cống) và tiếp tục thực hiện hoàn thành các công trình dở dang năm 2011.

Hai, quy hoạch, đầu tư đê bao gắn với giaothông nông thôn và bố trí dân cư, bảo đảm sản xuất an toàn diện tích lúa ThuĐông ở các huyện phía Bắc, đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái ở huyện Cao Lãnh vàcác huyện phía Nam.

Ba, xử lý dứt điểm những tồn đọng trong xâydựng và bố trí dân ở các cụm, tuyến dân cư và đề nghị bổ sung các cụm, tuyếndân cư, bố trí các hộ dân sạt lở do lũ 2011. Tập trung thực hiện chương trìnhxây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình thiết chế văn hoá cơ sở và triển khaithí điểm ở 6 xã nông thôn mới.

Bốn, từng bước chuẩn hoá năng lực đội ngũ cánbộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học, tập trung cho bậc trung học phổthông. Nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.

Năm, cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vựcđất đai, áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa điện tử; đàotạo cán bộ, công chức viên chức theo chuyên ngành; giải quyết dứt điểm đơn, thưkhiếu nại còn tồn đọng, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đã có kết luậncủa các cơ quan có thẩm quyền.

Sáu, triển khai thực hiện sâu rộng về ứng xửvăn hóa giao thông. Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông và vi phạm pháp luậttrong thanh, thiếu niên.

c. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành và lĩnhvực

- Về kinh tế

+ Củng cố hạ tầng nông nghiệp, nâng cấp hạ tầng giaothông, thủy lợi, điện đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá và đảm bảo năng lực chủđộng đối phó với thiên tai. Điều chỉnh cơ cấu mùa vụ thích hợp; thực hiện quytrình sản xuất theo hướng GAP.

+ Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng xã nôngthôn mới, tập trung thực hiện các tiêu chí về thủy lợi, thiết chế văn hóa cơsở, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị vàan ninh trật tự.

+ Hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các chính sách khuyến khích, ưu đãi khác theoquy định. Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân tạo vùng nguyên liệu ổnđịnh.

+ Thường xuyên tổ chức họp mặt với các doanh nghiệp đểnắm tình hình hoạt động, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanhnghiệp. Triển khai kế hoạch đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật đáp ứng nhucầu lao động công nghiệp. Khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thamgia đào tạo nghề cho công nhân; xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi tại cáckhu, cụm công nghiệp.

+ Tiếp tục mời gọi đầu tư hệ thống kho bãi, các khulogistic chuyên ngành, siêu thị, trung tâm thương mại. Tổ chức thường xuyên cácphiên chợ hàng Việt về nông thôn, chú trọng các xã vùng sâu, biên giới. Chuyểnđổi hoạt động Ban quản lý chợ sang doanh nghiệp kinh doanh khai thác, quản lýchợ. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, mở rộng thị trường; nâng cao hiệuquả các hoạt động hội thảo, hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư; sàn giao dịch thươngmại điện tử; triển khai nhanh các nội dung đã ký kết với các nhà đầu tư.

+ Đầu tư hạ tầng thiết yếu cửa khẩu quốc tế, chợ đườngbiên; lập hồ sơ nâng cấp cửa khẩu phụ Sở Thượng lên cửa khẩu chính; tác động đểđưa cửa khẩu quốc tế Dinh Bà vào Hiệp định và Nghị định thư về vận tải đường bộvới Campuchia. Nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng, tạo thuận lợicho đầu tư phát triển các dịch vụ vận tải, bảo hiểm, khoa học công nghệ, tưvấn, kinh doanh bất động sản... Tăng cường quản lý nhà nước về thị trường,chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Kêu gọi đầu tư nâng cấp các khu, điểm du lịch theoquy hoạch, hạ tầng kết nối đến các khu, điểm du lịch. Tạo điều kiện thuận lợiđể các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng mạng phục vụ vùng nôngthôn, vùng biên giới, gắn với Chương trình Quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Quảnlý chặt chẽ dịch vụ trò chơi trực tuyến.

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minhbạch tài chính - ngân sách. Thực hiện kịp thời chính sách tín dụng, ngân hàng;huy động vốn đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án nâng cấpđô thị thành phố Cao Lãnh; đầu tư hạ tầng thiết yếu thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự,trung tâm Thường Thới (huyện Hồng Ngự), thị trấn Mỹ An, Lấp Vò.

- Về văn hóa - xã hội, môi trường

+ Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng theoyêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Đẩy nhanh tiến độ chương trình kiên cốhoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. Thực hiện mô hình lớp mầm noncộng đồng; phối hợp hiệu quả huy động học sinh đến trường; phân luồng học sinhsau tốt nghiệp THCS. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáoviên đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ. Nâng cao hiệu quả Chươngtrình Mekong 1.000; liên kết với các trường đào tạo sau đại học; mở các ngành họccó nhu cầu như: kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, tin học…

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thựchiện nội dung, chương trình và biên chế năm học, giám sát chặt chẽ việc thi cửđảm bảo phản ánh đúng thực chất.

+ Tăng quy mô đào tạo theo hướng chuyên sâu, chấtlượng cao. Chú trọng đào tạo công nhân, đào tạo nghề lao động nông thôn. Nângcao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng, huy động các nguồn lựcxã hội cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

+ Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án khắc phục, giảmthiểu ô nhiễm môi trường và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Khuyến khíchcác doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ giảmthiểu ô nhiễm môi trường. Xử lý theo lộ trình các điểm nóng về ô nhiễm môitrường; xây dựng mô hình xử lý rác thải ở nông thôn. Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

+ Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụchăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động các trạm y tế xã,phường, khắc phục nhanh tình trạng quá tải ở các bệnh viện; mở rộng quy mô đàotạo trường Cao đẳng Y tế, đáp ứng cơ bản nguồn nhân lực y tế. Thường xuyêntruyền thông, giáo dục sức khỏe, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịchbệnh; xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến khíchthành lập các cơ sở y tế ngoài công lập…

+ Thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và tạođiều kiện cho trẻ em được hưởng các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, được sốngtrong môi trường an toàn, lành mạnh... Duy trì hoạt động mạng lưới dịch vụ xã hộivề truyền thông - giáo dục - tư vấn bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; thựchiện tốt đề án chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn.

+ Nâng cao hiệu quả chương trình giải quyết việc làm,giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp sự giúp đỡ của Nhà nước với các quỹ từthiện để trợ giúp các đối tượng khó khăn, người già cô đơn, nạn nhân chiếntranh, thực hiện chính sách miễn giảm học phí, khám chữa bệnh cho người nghèo,người cao tuổi, hộ cận nghèo. Quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách; tổchức nuôi dưỡng, chăm sóc người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi; tiếpnhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm cho cácđối tượng xã hội; đẩy mạnh các hình thức giáo dục, chữa trị và cai nghiện tạicộng đồng.

+ Quản lý chặt chẽ các hoạt động về văn hóa, thườngxuyên kiểm tra dịch vụ văn hóa. Chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoácơ sở, tôn tạo các di tích lịch sử được xếp hạng, đầu tư thiết chế văn hóa ởcác xã điểm nông thôn mới... Phát triển thể dục thể thao theo chiều rộng, chútrọng phát triển một số môn thành tích cao. Khuyến khích xã hội hóa các hoạtđộng thể thao.

- Về quốc phòng, an ninh

+ Thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; kiểm soát, nắm chắc tìnhhình địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đủsố lượng và chất lượng; xây dựng, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, lựclượng dân quân tự vệ. Thực hiện tốt kế hoạch phân giới cắm mốc biên giới trênđịa bàn Tỉnh.

+ Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tộiphạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng xã, phường lành mạnh, phát động phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện những giải pháp cấp bách đểkiềm chế tai nạn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội trongthanh thiếu niên.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứutiếp thu những kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đóng gópcủa các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo; chỉ đạotriển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, nhằm đảm bảohoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhnăm 2012 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các BanHội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lựcsau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II);
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- TT/TU, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, UBKTTU;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân