NGHỊ QUYẾT

CỦAQUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1946 VỀ CHÍNH SÁCHNGOẠI GIAO VỚI NƯỚC PHÁP

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ II tại Hà Nội,
Sau khi nghe báo cáo về ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Chính sách ngoại giao với nướcPháp căn cứ trên chủ quyền của Việt Nam với lực lượng quốc dân làm hậu thuẫn,phải cương quyết để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam./.

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)