HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 03/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘTSỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 củaỦy ban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chínhsách xã hội của thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồngnhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhấttrí thông qua nội dung Tờ trình số 3839/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Ủyban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sáchxã hội của thành phố và theo những nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố cụ thể như sau:

1. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với cánbộ, viên chức và người lao động trực tiếp (bộ phận chuyên môn y tế) của các cơsở chữa bệnh, các trường, trung tâm cai nghiện ma túy: Bệnh viện Bình Triệu,Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phong Bến Sắn, Cơ sở 2 - Trung tâm Nuôi dưỡng bảotrợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức và Trungtâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định.

2. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho cán bộ,viên chức, người lao động khác của các cơ sở chữa bệnh, các trường, trung tâmcai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, Bệnh viện Bình Triệu, Bệnh viện NhânÁi, Bệnh viện Phong Bến Sắn.

3. Trợ cấp theo trình độ chuyên môn và nhiệm vụ đượcphân công cho cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại Trung tâm hỗ trợxã hội, Cơ sở 2 - Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâmBảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Trung tâm Điềudưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần TânĐịnh, Bệnh viện Phong Bến Sắn. Theo các mức:

1. Bác sỹ

290.000 đ x 3 lần

: 870.000đ/tháng

2. Ban Giám đốc

290.000 đ x 2 lần

: 580.000đ/tháng

3. Người có trình độ đại học, cao đẳng

290.000 đ x 1,5 lần

: 435.000đ/tháng

4. Người có trình độ trung cấp

290.000 đ x 1 lần

: 290.000đ/tháng

4. Trợ cấp độc hại lây nhiễm cao với mức chi 220.000 đồng/thángđối với các giáo viên trực tiếp giảng dạy trong chỉ tiêu biên chế của Trung tâmGiáo dục thường xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượngThanh niên xung phong thành phố.

5. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượngchính sách có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ210.000 đồng/tháng đang áp dụng hiện nay lên 240.000 đồng/tháng.

6. Nâng mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với học viên cai nghiệnma túy - giai đoạn I, người sau cai nghiện yếu sức khỏe, đối tượng xã hội trongcác cơ sở bảo trợ xã hội; bệnh nhân phong tại khu điều trị Bệnh viện Phong BếnSắn từ 150.000 đồng/người/tháng đang áp dụng hiện nay lên mức 180.000đồng/người/tháng.

7. Kéo dài thời gian trợ cấp tiền ăn thêm trong nhữngngày điều trị bệnh: áp dụng đối với bệnh nhân AIDS giai đoạn 4 và giai đoạncuối đối với học viên trong các Trung tâm 05 - 06; bệnh nhân lao sau khi hoànthành điều trị lao theo phác đồ chuẩn DOTs của Chương trình Chống lao quốc gia(mức 5.000 đồng/ngày/người. Thời gian kéo dài trợ cấp tiền ăn thêm là 06 (sáu)tháng.

8. Hỗ trợ cho người tái hòa nhập cộng đồng định cư tạicác cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy với mức: 180.000 đồng/tháng, theo thờigian thực tế, nhưng tối đa không quá 03 (ba) tháng. Được trang cấp ban đầu vớimức chi 200.000 đồng/người (một lần duy nhất). Được tiếp tục chi tiền thuốcđiều trị bệnh thông thường và khám, điều trị bệnh như các đối tượng hiện đangquản lý trực tiếp tại các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy, thời gian tối đalà 03 (ba) tháng.

9. Nâng mức trợ cấp từ 100.000 đồng/người/tháng lên150.000 đồng/người/tháng cho người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên không có lươnghưu, không có trợ cấp xã hội.

10. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 đồng/người/thánglên 150.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng xã hội đang tự sinh sống tạicộng đồng.

11. Nâng mức trợ cấp thường xuyên từ 100.000 đồng/người/thánglên 150.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng là người ngưng hưởng chế độ mấtsức lao động.

Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

12. Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chứcvà người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định như chếđộ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm Điều dưỡngngười bệnh tâm thần Thủ Đức và cho phép được áp dụng thêm chế độ phụ cấp đặc thùnghề nghiệp (theo địa bàn trú đóng) với mức phụ cấp là 100.000 đồng/người/tháng.

13. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viênchức và người lao động tại Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế như chế độ, chínhsách cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Trọng điểm cai nghiệnma túy thực hiện trước đây.

Thời gian áp dụng từ ngày đơn vị được thành lập và đivào hoạt động.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy bannhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóaVII kỳ họp thứ 11 từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo