HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

(Từngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân; báo cáo của Việnkiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam huyện Nhà Bè và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thườngtrực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện. Nhất trí với báo cáocủa Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan của huyện về đánh giá tìnhhình kinh tế - xã hội an ninh chính trị năm 2007; nhiệm vụ, chỉ tiêu và giảipháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Hội đồng nhân dân huyện nhấnmạnh một số nhiệm vụ sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Các ngành kinh tế do huyệnquản lý:

Giá trị tổng sản lượng ngànhcông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 116,52% so với kế hoạch năm 2007,tăng 39,82% so với năm 2006;

Doanh thu ngành thương mại -dịch vụ đạt 102,5% so với kế hoạch năm 2007, tăng 33,25% so với năm 2006;

Giá trị sản lượng ngành nôngnghiệp đạt 100,26% so kế hoạch năm 2007, tăng 2,27% so với năm 2006.

Trong năm 2007 tình hình sảnxuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh phát sinh nhiều. Sảnxuất lúa trên địa bàn huyện không còn mang lại hiệu quả.

2. Về đầu tư xây dựng:

Nguồn vốn ngân sách tập trungthành phố giao kế hoạch là 88,454 tỷ đồng. Khối lượng ước thực hiện 53,484 tỷ,đạt 60,46% kế hoạch, khối lượng giải ngân 46,408 tỷ đạt 52,47% so với kế hoạch,thấp so Nghị quyết đề ra.

Nguồn vốn thành phố phân cấp chohuyện quản lý năm 2007 là 42,994 tỷ, khối lượng giải ngân ước đạt 39,124 tỷ đạt91% so kế hoạch.

Trong công tác xây dựng cơ bản,do có nhiều thay đổi các quy định về đầu tư xây dựng phải điều chỉnh dự án; giávật tư biến động làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Công tácbồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; công tác triển khai dự ántái định cư còn chậm.

3. Công tác quản lý tài nguyênvà môi trường, quản lý đô thị:

- Công tác quy hoạch trên địabàn huyện được chú trọng, tuy nhiên tình hình quy hoạch sử dụng đất đến năm2010, tầm nhìn đến năm 2020 chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

- Tình hình theo dõi các khu sạtlỡ được thường xuyên kiểm tra. Đã tổ chức di dời 34 hộ dân bị ảnh hưởng do sạtlỡ đất đến khu vực an toàn.

- Công tác thu gom rác tại cácxã - thị trấn có được chấn chỉnh nhưng rác tại một số chợ nông thôn chưa đượcthu gom kịp thời làm ảnh hưởng đến tình hình vệ sinh tại các chợ.

- Công tác vận động dân hiến đấtđể mở rộng hẻm và nhựa hóa mỗi xã một con đường đang trong quá trình thực hiệnnhưng tiến độ còn chậm.

4. Thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nướcđạt cao; tổng thu ngân sách địa phương đạt 184,74% so với chỉ tiêu pháp lệnh vàđạt 174% so với chỉ tiêu phấn đấu; chi ngân sách đảm bảo về nguyên tắc tàichính.

II. LĨNH VỰC XÃ HỘI:

1. Công tác giáo dục dạy nghề,giới thiệu việc làm:

- Ngành giáo dục đã hoàn thànhtốt nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. Tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học đạt 99,50%;trung học cơ sở đạt 97,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 91,66%. Số họcsinh thi đậu vào đại học và cao đẳng tăng hơn các năm trước (Riêng Trường Trunghọc phổ thông Long Thới có 13 học sinh đậu vào Đại học, 30 học sinh đậu vào Caođẳng). Có 6/7 xã - thị trấn đạt chuẩn về phổ cập bậc Trung học. Toàn huyện có 5trường đạt chuẩn quốc gia. Huyện chưa hoàn thành chương trình phổ cập giáo dụcbậc THPT; tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo chưa đạt theo Nghị quyết(91,88%/95%).

- Công tác đào tạo nghề, giảiquyết việc làm được tập trung thực hiện. Tổ chức hội chợ việc làm năm 2007 thànhcông. Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người chưa có việc làm tại các xã - thịtrấn mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Công tác xóa đói giảm nghèo:

- Đã kéo giảm 5,61% tỷ lệ hộnghèo so với đầu năm. Toàn huyện đến nay còn 431 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,42% sotổng số hộ dân. Hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo, chăm sócsức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng đốitượng. Tuy nhiên vẫn còn 34 hộ nghèo dưới chuẩn 4 triệu đồng/người/năm.

- Hoạt động trên các lĩnh vực ytế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao được duy trì; trong năm không xảy radịch bệnh về người trên địa bàn huyện; công tác thông tin tuyên truyền phục vụcác ngày lễ, cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, kỷ niệm 10 năm tách huyện và lễđón nhận Huân chương lao động hạng 3 của huyện được tập trung thực hiện.

3. Về trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, an ninhđược giữ vững ổn định. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đượcgiữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cả 2 cấp; công tác đấu tranh phòngchống các loại tội phạm được tiến hành thường xuyên. Chương trình mục tiêu 3giảm được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ phá án hình sự chưa cao(58,97%). Tai nạn giao thông còn nhiều, số người chết do tai nạn giao thôngchưa giảm.

Tóm lại, trong năm 2007, tìnhhình kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè tiếp tục phát triển trên nhiều mặt. Tốc độđô thị hóa trên địa bàn huyện ngày càng tăng nhanh. Mức sống dân cư được nânglên đáng kể, diện xóa đói giảm nghèo từng bước được kéo giảm. Thu ngân sách đạtvà vượt kế hoạch đề ra.

Mặt bằng học vấn của nhân dânngày được nâng lên, chất lượng giáo dục được duy trì. Cơ sở vật chất ngành giáodục tiếp tục phát triển, công tác phổ cập giáo dục bậc Trung học được tập trungchỉ đạo. Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học, THCS đạt cao, số lượnghọc sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng tăng đáng kể. Đời sống củacác đối tượng chính sách và dân nghèo luôn được quan tâm. Những gia đình bịthiệt hại do nhà ở nằm trong vùng bị sạt lở được giúp đỡ kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị đượcgiữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đạtđược vẫn còn một số mặt cần lưu ý khắc phục như:

- Công tác bồi thường, giải tỏa,chuẩn bị dự án tái định cư cho dân còn chậm, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạtầng cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng của huyện; hệ thống giaothông xuống cấp chậm được duy tu, tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng chuyểnbiến xấu. Việc tổ chức đấu thầu các chợ chưa thực hiện tốt. Công tác quy hoạchngành còn chậm; chất lượng ấp, khu phố văn hóa chưa cao, việc giải quyết việclàm cho đối tượng cai nghiện hồi gia chưa được quan tâm đúng mức.

- Tai nạn giao thông còn cao, tỷlệ phá án hình sự chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác xây dựng chính quyềnvà thực hiện cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Tuy nhiên nhiều quyđịnh về thủ tục còn rườm rà, trình độ cán bộ công chức chưa đồng đều, thái độứng xử của một số cán bộ công chức còn gây phiền hà dân.

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2008:

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2008:

- Khai thác tiềm năng đất đai,tạo điều kiện để mở rộng và phát triển khu công nghiệp - cảng, chuẩn bị cho sựhình thành khu đô thị cảng và khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức; từng bướcchỉnh trang các khu dân cư hiện hữu.

- Chuyển dịch lao động theohướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp đô thị, nâng dần mức sống dân cư.

- Hoàn thành và nâng cao chấtlượng phổ cập giáo dục bậc trung học; thực hiện thí điểm việc phân luồng giáo dục.Chấn chỉnh hoạt động văn hóa, nâng chất lượng các khu phố, ấp văn hóa, gia đìnhvăn hóa.

- Tăng cường công tác quốcphòng, quân sự địa phương, thế trận an ninh nhân dân, mở rộng địa bàn an toàn;đẩy mạnh chương trình mục tiêu 3 giảm, đặc biệt là an toàn giao thông, chươngtrình sau cai nghiện.

- Tiếp tục thực hiện cải cáchhành chính, cải tiến về quy trình giải quyết hồ sơ hành chính, thủ tục hànhchính, chấn chỉnh thái độ ứng xử của cán bộ, công chức.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Phấn đấu giá trị sản xuấtngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 101 tỷ đồng, tăng 20%; thương mại- dịch vụ: 2.409 tỷ đồng, tăng 24%, so với năm 2007.

2. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơbản đạt 201 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tập trung đạt 150 tỷ đồng, vốn phân cấpcho Huyện quản lý đạt 51 tỷ đồng.

3. Tổng thu ngân sách Nhà nướcđạt 120 tỷ đồng; tổng chi ngân sách là 104,743 tỷ đồng.

4. Hoàn thành quy hoạch chi tiết1/2000 theo kế hoạch đã thống nhất với Sở Quy hoạch kiến trúc, công bố 100% đồán quy hoạch được duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch chỉnh trang khudân cư hiện hữu; mỗi xã - thị trấn nhựa hóa hoặc bê tông hóa 01 đường giaothông nông thôn. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, 100% tuyến đườngchính không xảy ra tình trạng xây dựng vi phạm lộ giới, hạn chế đến mức thấpnhất việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Hoàn thành 100% việc cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Phấn đấu 95% hồ sơ giải quyết đúnghạn. Cơ bản hoàn thành việc lập dự án 100 ha tái định cư để phục vụ cho cáccông trình chuẩn bị giải tỏa.

5. Giữ vững kết quả phổ cập giáodục tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; hoàn thành chương trình PCGD bậctrung học; huy động 92% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; cóthêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia.

6. Đào tạo nghề ngắn hạn cho1.000 học viên, liên kết đào tạo hệ dài hạn 200 học viên. Giới thiệu từ 1.800đến 2.000 lao động có việc làm mới trong công nghiệp và dịch vụ.

7. Giảm tỷ lệ tăng dân số tựnhiên 0,05%. Phấn đấu có 30% ấp - khu phố, gia đình đạt chuẩn văn hóa đúng thựcchất. Xây dựng từ 1 đến 2 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

8. Phấn đấu đến cuối năm toànhuyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố (6 triệuđồng/người/năm), tăng hộ khá.

9. Giữ vững an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội, tập trung kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, nângtỷ lệ khám phá án trên 60%; trọng án đạt 90% trở lên. Có 70% ấp - khu phố, tổnhân dân hoạt động khá, không có tổ yếu kém.

Kéo giảm 5% số vụ tai nạn giaothông so với năm 2007, mỗi xã đăng ký xây dựng 01 tuyến đường kiểu mẫu về antoàn giao thông.

10. Thực hiện tốt công tác giaoquân năm 2008 đạt chỉ tiêu 100% ở cả hai cấp, nâng cao chất lượng chính trị.Xây dựng lực lượng dân quân đạt 2,8% dân số.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢIPHÁP CHÍNH:

- Tăng cường và thực hiện côngtác quản lý theo quy hoạch, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các trường hợp viphạm về san lấp, xây dựng làm phá vỡ quy hoạch.

- Tập trung thực hiện công tácbồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái địnhcư.

Chấn chỉnh công tác quản lý đầutư xây dựng, lựa chọn các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực;tăng cường các biện pháp giám sát cộng đồng.

Thử nghiệm và nhân rộng các môhình kinh tế nông nghiệp đô thị như: cây, cá cảnh, dịch vụ giải trí; chuyển100% diện tích lúa sang trồng cây khác.

- Huy động mọi nguồn lực để pháttriển giáo dục, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thểdục thể thao… thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm chongười lao động.

- Tập trung hoàn thành phổ cậpgiáo dục bậc trung học đối với xã Phước Lộc. Thực hiện đề án phân luồng họcsinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học nghề tại Trung tâmdạy nghề và các trường đào tạo nghề…

Hoàn thành quy hoạch mạng lướitrường lớp.

- Tăng cường các biện pháp giúpđỡ các hộ diện xóa đói giảm nghèo, tập trung vào các hộ nghèo có mức thu nhậpdưới 4 triệu đồng/người/năm, giáo dục ý thức vươn lên, chống tư tưởng trông chờỷ lại.

- Vận động nhân dân thực hiệnnếp sống văn minh đô thị, thường xuyên kiểm tra trật tự lòng lề đường, tìnhhình vệ sinh môi trường tại các chợ và các khu vực có khả năng gây ô nhiễm.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thựchiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, giúp đỡ thiết thực các đối tượng hồi gia saucai nghiện để có công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

- Tăng cường kiểm tra tình hìnhan toàn giao thông, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để hạn chế đến mứcthấp nhất về tai nạn giao thông, thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàngiao thông.

- Tiếp tục thực hiện công táccải cách hành chính, cải tiến quy trình giải quyết hồ sơ, kiến nghị điều chỉnh,hủy bỏ các thủ tục rườm rà không cấn thiết, chỉnh đốn thái độ ứng xử của cánbộ, công chức còn làm phiền hà dân.

- Đẩy mạnh việc thực hiện quychế dân chủ cơ sở tại các xã, thị trấn; phối hợp thực hiện công tác giám sátcộng đồng.

- Thực hiện đấu tranh, phòng,chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, chitiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước. Xử lýnghiêm các vụ tiêu cực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao choỦy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thựchiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân giao choThường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu vàđại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốchuyện Nhà Bè và các thành viên, các tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ biến, độngviên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dânhuyện, phản ánh kịp thời các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có liênquan.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX thông qua tại kỳ họp lần 11 ngày 21 tháng 12 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết