HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 18 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận,Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcquận, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dânquận và ý kiến của các đại biểu;
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX được tổ chức vào ngày 18 tháng12 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo của Thườngtrực Hội đồng nhân dân quận về hoạt động của Hội đồng nhân dân trong năm 2007và chương trình công tác năm 2008.

Tán thành các báo cáo của Ủy bannhân dân quận và các ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm2007 và chương trình công tác năm 2008.

Ghi nhận ý kiến của Ủy ban Mặttrận Tổ quốc quận, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quậnphát biểu trong kỳ họp.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnhmột số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

- Doanh thu thương mại - dịch vụtoàn quận ước đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm trước và đạt chỉ tiêunăm 2007 (chỉ tiêu tăng từ 19 - 21%).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩutoàn quận ước đạt 170 triệu USD.

- Giá trị sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp toàn quận ước đạt 5.098 tỷ đồng, tăng 15,89% so với cùngkỳ và vượt chỉ tiêu đề ra là tăng từ 14-16%.

- Công tác thu tiền thuê nhà đạt14,4 tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch năm. Đã duyệt bán 1.500 căn nhà thuộc sở hữunhà nước với tổng số tiền là 73,62 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nướcước đạt 804,650 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm (770,730 tỷ đồng), tăng 20% sovới cùng kỳ (668,521 tỷ đồng). Trong đó, thuế công thương nghiệp ước đạt 597,2tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ (468,525 tỷ đồng), nhưng chỉ đạt 94% dự toán(635,230 tỷ đồng).

- Tổng thu ngân sách quận (gồmngân sách quận và phường) ước đạt 315,384 tỷ đồng, tăng 59% so với dự toán năm(198,375 tỷ đồng), tăng 10% so cùng kỳ (286,111 tỷ đồng). Ước chi ngân sáchquận (gồm ngân sách quận và phường) 212,172 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán năm(198,375), bằng 95% so cùng kỳ (224,056 tỷ đồng).

- Tạo việc làm cho 5.410/5.000người, vượt 8,2% kế hoạch.

- Đào tạo nghề cho 17.450/17.000lượt người, vượt 2,65% kế hoạch năm.

Nhìn chung các chỉ tiêu về kinhtế - xã hội đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế quận vẫn giữ đượctốc độ tăng trưởng khá, doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều duy trì được tốc độ tăng trưởng. Công tác xâydựng, quản lý đô thị có chuyển biến đã làm thay đổi cảnh quan đô thị của quận.Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt hiệu quả khá tốt. Tình hình anninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi chokinh tế phát triển.

Tuy nhiên tiến độ đầu tư xâydựng một số công trình trọng điểm và công tác giải ngân còn chậm. Các côngtrình thương mại - dịch vụ, trụ sở cơ quan, các công trình trường học… tuy cóchủ động sắp xếp, cân đối nhưng việc lập thủ tục đầu tư và triển khai thực hiệnvẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do có sự thay đổi các quy định hướngdẫn trong lĩnh vực xây dựng cùng với những vướng mắc trong giải tỏa đền bù.Công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến nhưngnhiều nơi triển khai chưa đồng bộ.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCHKINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2008:

1. Mục tiêu:

Mục tiêu phấn đấu năm 2008 làphấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện các công trìnhtrọng điểm của quận tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Phát huyhiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèo, tập trung thực hiện tốt chươngtrình giảm nghèo, tăng khá giả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cảicách hành chính gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xãhội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh số thương mại - dịch vụtrên địa bàn tăng 19% - 21% so với thực hiện năm 2007.

- Giá trị sản xuất công nghiệptrên địa bàn tăng từ 14% - 16% so với thực hiện năm 2007.

- Phấn đấu thu ngân sách Nhànước là: 982,8 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 825 tỷ đồng.

- Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữuNhà nước: 9 tỷ đồng.

- Lập quy hoạch điều chỉnh hẻm15 phường

- Có từ 90% - 95% đơn vị đạtcông sở văn minh - sạch đẹp - an toàn.

- Duy trì, giữ vững chất lượngdạy và học, công tác phổ cập giáo dục; huy động 100% trẻ trong độ tuổi đếntrường.

- Giới thiệu giải quyết việc làmmới cho 5.000 lượt lao động.

- Đào tạo nghề cho 17.000 lượthọc viên.

- Phấn đấu cơ bản không còn hộnghèo có thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm, trong đó có 600 hộ có thu nhậptrên 8 triệu đồng/người/năm và 320 hộ có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/năm.

- Giữ vững tỷ lệ phát triển dânsố tự nhiên: 0,45%

- Kềm chế, không để tăng phạmpháp hình sự, tỷ lệ phá án đạt trên 70%.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giaoquân nghĩa vụ quân sự ở hai cấp quận và phường.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢIPHÁP CHỦ YẾU:

1. Tập trung đầu tư xây dựng cáccơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; tiếp tụctriển khai đề án về định hướng phát triển các phố chuyên doanh trên địa bànquận.

- Tạo điều kiện thuận lợi để mờigọi các nhà đầu tư tham gia các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hộitrên địa bàn quận; khuyến khích đầu tư và quy hoạch địa điểm kinh doanh siêuthị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng… mở rộng hoạt động tài chính ngânhàng, phát triển các sàn giao dịch chứng khoán theo định hướng phát triển củaquận.

- Tăng cường kiểm tra xử lý viphạm về gian lận thương mại, xử lý hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng góp phầnbình ổn giá cả.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựngnhằm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình như trụ sở cơ quan, trường học,công viên.

- Tích cực chỉ đạo các ngànhhoàn tất thủ tục đầu tư để có thể khởi công một số công trình về nhà ở phục vụcông tác chỉnh trang đô thị của quận và các công trình thương mại đáp ứng yêucầu phát triển kinh tế trên địa bàn. Song song đó tiếp tục lập và trình duyệt thủtục đầu tư các dự án về chỉnh trang đô thị, công trình phúc lợi công cộng, trụsở cơ quan…

- Khảo sát, lập quy hoạch chitiết 1/5000 khu dân cư liên phường 11, 12 và lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộnghẻm tại 15 phường.

- Tăng cường công tác quản lýnhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

- Đẩy mạnh trường hợp việc cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. Lập quy hoạch kế hoạch sử dụngđất 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Triển khai thực hiện có hiệuquả công tác quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên lĩnhvực văn hóa - xã hội, đồng thời phối hợp quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóalành mạnh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn.

4. Duy trì và giữ vững chấtlượng giáo dục - đào tạo và hiệu quả công tác xóa mù chữ, phổ cấp giáo dục.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương về đạo đức và tựhọc”, “Sống có trách nhiệm”. Trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạyvà học tập. Chú trọng đến công tác cải tạo, xây dựng cơ sở trường lớp đáp ứngyêu cầu nâng cao chất lượng dạy học.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệuquả chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; đầu tưtrang thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện quận, Trung tâm Y tếDự phòng và Trạm Y tế 15 phường. Tăng cường công tác truyền thông dân số kếhoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, duy trì thường xuyên chươngtrình y tế học đường.

6. Tăng cường các biện pháp hỗtrợ cho hộ xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng và tính bền vững trong thựchiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

7. Giữ vững 15 phường đạt chuẩnPhường lành mạnh cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.

8. Giữ vững ổn định an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữacháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác phòngcháy chữa cháy của người dân. Hoàn thành tốt và đạt chất lượng cao chỉ tiêugiao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008 cấp quận, phường.

9. Tiếp tục kiện toàn và sắp xếplại bộ máy các phòng, ban. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộtheo chức danh.

10. Tập trung giải quyết tốtkhiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sởnhằm hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp.

11. Tiếp tục thực hiện chươngtrình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng giai đoạn2007 - 2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao choỦy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân,hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phốihợp hoạt động, giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh thiếu sóttrong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcquận và các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát và động viên các tầng lớp nhândân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, phản ảnh kịp thờitâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân quận kêu gọinhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang các ngành các cấp và 15 phườngnêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tính năng động sáng tạo, cầnkiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận