HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 13 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 CỦA QUẬN 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 8;
Qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hìnhkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 vàtình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2007; báo cáo thẩmtra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận 8 và nghe phát biểu của Chủ tịch Ủy banMặt trận Tổ quốc quận 8;
Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp lần thứ 10 thảo luận và thống nhất
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo đãtrình bày tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo quyết toán ngânsách Nhà nước năm 2006 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6tháng đầu năm 2007.

Điều 1. Đánh giá tìnhhình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007

Hội đồng nhân dân quận 8 đánhgiá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2007 trên các mặt như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.535,331/3.444,813 tỷ đồng,đạt 44,56% chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 26,81% so cùng kỳ năm 2006.

- Tổng doanh thu thương mại -dịch vụ thực hiện là 6.015,87/10.217 tỷ đồng, đạt 58,88% kế hoạch năm và tăng 195,58%so cùng kỳ năm 2006.

- Kim ngạch xuất khẩu thực hiện 36,316/70,341triệu USD, đạt 51,62% kế hoạch năm.

- Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 37,569/94,794triệu USD, đạt 39,63% kế hoạch năm.

2. Lĩnh vực tài chính, thuế:

Thu ngân sách Nhà nước 106,248 tỷ đồng, đạt 46,51% dự toán năm, tăng22,30% so với cùng kỳ; chi ngân sách 105,253 tỷ đồng, đạt 49,87% dự toánnăm (trong đó thuế công thương nghiệp thực hiện đạt 44,15% dự toán năm, tăng50,19% so cùng kỳ năm 2006).

3. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầutư xây dựng cơ bản:

Tập trung tháo gỡ những khó khănvướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công mới,nhất là các công trình bằng nguồn vốn phân cấp cho quận; cơ bản hoàn thành côngtác bố trí tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài theo Nghịquyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thànhphố, Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố; trật tự kỷ cương trong công tác quản lý trật tự đô thị, nhất là trậttự xây dựng thực hiện kiên quyết hơn.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơbản và sửa chữa lớn thực hiện 29,054 tỷ đồng, đạt 37,98% kế hoạch; trong đó vốnngân sách thành phố 15,119 tỷ đồng (đạt 31,38% kế hoạch), vốn ngân sách thành phốphân cấp 12,878 tỷ đồng (đạt 55,10% kế hoạch), vốn ngân sách quận 1,057 tỷ đồng(đạt 20,91% kế hoạch).

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tập trung chỉ đạo và đạt đượcnhững kết quả khả quan: tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ kéogiảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đã giảm 1. 231/chỉ tiêu1.500 hộ nghèo, vận động Quỹ Xóa đói giảm nghèođược 283.084.500 đồng/280.000.000đồng, đạt tỷ lệ 101,10%; giải quyết việc làmcho 4.165/8500 lao động, đạt 49,00% kế hoạch năm; đã trao tặng 06 căn nhà tình nghĩatại phường 5, hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa của 02 Bà mẹ Việt Nam Anhhùng ở phường 3 và 5; khẩn trương hoàn thành 09 căn nhà tình nghĩa tại phường 3và 7 để trao tặng trong tháng 7 năm 2007. Triển khai một số biện pháp cấp báchphòng, chống tái phát dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch bệnh lở mồm long móng. Côngtác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tập trung tăng cường giáo dục truyềnthông nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòngchống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Về giáo dục, kết thúcnăm học ở bậc tiểu học học sinh tốt nghiệp đạt 99,97%; ở bậc trung học cơ sởhọc sinh tốt nghiệp đạt 99,10%, trong đó tỷ lệ học sinh khá - giỏi đạt 55 -68,5%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 95,61% (chỉ tiêu 95%) và bậc trung họccơ sở đạt 75% (chỉ tiêu 78%); công tác phổ cập giáo dục, có 9/16 phường đạt chuẩnphổ cập bậc trung học. Công tác quản lý người sau cai nghiện có nhiều cố gắng.

5. Lĩnh vực quốc phòng và anninh:

Tình hình quốc phòng an ninh vàtrật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự cóchiều hướng giảm; việc chấp hành trật tự giao thông đô thị của một bộ phận nhândân có chuyển biến, tai nạn giao thông giảm. Thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảmcó tập trung giải quyết trọng điểm về ma túy trên địa bàn phường 12, 14.

6. Về xây dựng chính quyền:

Chương trình cải cách hành chínhtiếp tục tạo được sự tin tưởng của đa số tổ chức và công dân. Tiếp tục kiện toàn,xây dựng và sắp xếp bộ máy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Tập trung chỉ đạo côngtác điều chỉnh nhân sự, luân chuyển, phê duyệt các chức danh cán bộ.

Công tác phòng, chống thamnhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cơ quan, đơn vị, 16 phườngtriển khai nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được,vẫn còn một số tồn tại chưa đạt so với yêu cầu nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 Hộiđồng nhân dân quận đã đề ra như: công tác di dời, giải phóng mặt bằng ở một sốdự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; công tác đầu tư xây dựng, quyếttoán công trình còn chậm, công tác quản lý xây dựng, đất đai, trật tựlòng lề đường còn hạn chế, tình hình tội phạm cướp giật, tội phạm ma túy còn diễnbiến phức tạp...

Điều 2. Nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007

Trên cơ sở nhận định đánh giá như trên, ngoài nhiệm vụ và các giải phápchủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, trong quá trìnhđiều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, anninh và quốc phòng năm 2007; Hội đồng nhân dân quận 8 yêu cầu Ủy ban nhân dânquận 8 tập trung chỉ đạo:

- Tổ chức triển khai việc lập dựtoán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

- Tăng cường công tác thu thuếnăm 2007, đặc biệt là công tác ủy nhiệm thu tại các phường đạt kết quả caonhất. Chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế,kiên quyết trong công tác xử lý nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thuếcông - thương nghiệp.

- Có biện pháp thực hiện hiệuquả trong công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng chậm, cản trở sự phát triển,đầu tư trên địa bàn quận.

- Tổ chức sơ kết công tác táiđịnh cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài theo Nghị quyết số57/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố và Chỉthị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh; giải quyết dứt điểm những tồn tại theo đúng tiến độ quy định củaỦy ban nhân dân thành phố.

- Tập trung giải quyết những khókhăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành cáccông trình ghi vốn khởi công mới.

- Chấn chỉnh và tăng cường côngtác quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý những vi phạm trên lĩnh vực xâydựng theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tácphòng, chống tái phát dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng trên giasúc; Chương trình khống chế tiến đến loại trừ bệnh dại, xây dựng phường an toànkhông có bệnh dại trên địa bàn quận 8, ngăn chặn phòng ngừa có hiệu quả bệnh sốtxuất huyết và các dịch bệnh khác.

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xửlý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Có giải pháp kết hợp công tácxóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động các khu phốvăn hóa để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư”.

- Tăng cường chỉ đạo công tácquản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức Tổng kết năm học 2006- 2007 và triển khai nhiệm vụ năm học 2007 -2008.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả“Năm cải cách hành chính”, thực hiện tốt Chương trình phòng, chống tham nhũng; thựchành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng việctuyên truyền pháp luật trong cán bộ công chức và nhân dân; rèn luyện phẩm chất,đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức gắn với cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tập trung chỉ đạo công táctuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 và hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2cấp quận, phường.

- Tăng cường công tác giữ gìn anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt làtội phạm cướp có vũ khí… đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Điều 3. Về Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2006 - 2010) của 16 phường quận 8 tại Tờ trình số 3576/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 (có Nghị quyết riêng).

Về Quyết toán ngân sách địaphương năm 2006 tại Báo cáo số 3381/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Ủy bannhân dân quận 8 (có Nghị quyết riêng).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủyban nhân dân quận 8 có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm triển khai, chỉ đạothực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ10.

Thường trực và 2 Ban Hội đồngnhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dânquận 8 phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình tổchức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcquận 8, các tổ chức thành viên làm tốt vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thựchiện thắng lợi Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX.

Hội đồng nhân dân quận 8 kêu gọicác tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các ngành, cáccấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo,cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận 8 khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 07 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm