UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1257-NQ/TVQHK6

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 1981

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA VII, TỔNG SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU CỦAMỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào nghị quyết ngày 18tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - Số đại biểu Quốc hội được bầu trong cuộc bầucử đại biểu Quốc hội khóa VII ngày chủ nhật 26 tháng 4 năm 1981 là 496 đại biểu.

Số đơn vị bầu cử là 93 đơn vị.

Điều 2: - Số đơn vị bầucử, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị ở mỗi tỉnh, thành phố vàđặc khu trực thuộc trung ương được quy định như sau:

1. Thành phố Hà Nội: 7đơn vị bầu cử, bầu 31 đại biểu

- Đơn vị 1 gồm các quận HoànKiếm và Hai Bà Trưng, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm quận Ba Đình vàhuyện Từ Liêm, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm quận Đống Đa vàhuyện Thanh Trì, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các huyện Ba Vì,Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 5 gồm các huyện ThạchThất, Đan Phượng và Hoài Đức, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 6 gồm các huyện Gia Lâmvà Đông Anh, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 7 gồm các huyện Sóc Sơnvà Mê Linh, bầu 4 đại biểu.

2. Thành phố Hồ Chí Minh:6 đơn vị bầu cử, bầu 35 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện Củ Chi,Hóc Môn và quận Gò Vấp, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các quận 1, 5 và8, bầu 7 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các quận 3, 10 và11, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các quận PhúNhuận và Bình Thạnh, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 5 gồm quận 4 và cáchuyện Nhà Bè, Duyên Hải và Thủ Đức, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 6 gồm các quận 6, TânBình và huyện Bình Chánh, bầu 6 đại biểu.

3. Thành phố Hải Phòng: 3đơn vị bầu cử, bầu 13 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các quận HồngBàng, Lê Chân và Ngô Quyền, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện ThủyNguyên, An Hải, Cát Hải và đảo Bạch Long Vĩ, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện Đồ Sơn,Kiến An, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, bầu 5 đại biểu.

4. Tỉnh Hà Tuyên: 1 đơnvị bầu cử, bầu 7 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu là dân tộc thiểu số.

5. Tỉnh Cao Bằng: 1 đơnvị bầu cử, bầu 5 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu là dân tộc thiểu số.

6. Tỉnh Lạng Sơn: 1 đơnvị bầu cử, bầu 5 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu là dân tộc thiểu số.

7. Tỉnh Lai Châu: 1 đơnvị bầu cử, bầu 4 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

8. Tỉnh Hoàng Liên Sơn: 1đơn vị bầu cử, bầu 7 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu là dân tộc thiểu số.

9. Tỉnh Bắc Thái: 1 đơnvị bầu cử, bầu 8 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu là dân tộc thiểu số.

10. Tỉnh Sơn La: 1 đơn vịbầu cử, bầu 4 đại biểu là dân tộc thiểu số.

11. Tỉnh Vĩnh Phú: 3 đơnvị bầu cử, bầu 13 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện VĩnhLạc, Tam Đảo, Lập Thạch và thị xã Vĩnh Yên, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện PhongChâu, Sông Lô, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện SôngThao, Thanh Sơn và Tam Thanh, bầu 4 đại biểu.

12. Tỉnh Hà Bắc: 3 đơn vịbầu cử, bầu 15 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện SơnĐông, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng và thị xã Bắc Giang, bầu 6 đạibiểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện YênThế, Tân Yên, Hiệp Hòa và Việt Yên, bầu 4 đại biểu

- Đơn vị 3 gồm các huyện YênPhong, Tiên Sơn, Quế Võ, Gia Lương, Thuận Thành và thị xã Bắc Ninh, bầu 5 đạibiểu.

13. Tỉnh Quảng Ninh: 1đơn vị bầu cử, bầu 8 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

14. Tỉnh Hà Sơn Bình: 3đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện Đà Bắc,Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy vàthị xã Hòa Bình, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Quốc Oai,Chương Mỹ, Thanh Oai và thị xã Hà Đông, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện ThườngTín, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Mỹ Đức, bầu 5 đại biểu.

15. Tỉnh Hải Hưng: 3 đơnvị bầu cử, bầu 20 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện KimMôn, Nam Thanh, Chi Linh và thị xã Hải Dương, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Tứ Lộc,Ninh Thanh và Cẩm Bình, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện ChâuGiang, Mỹ Văn, Kim Thi, Phù Tiên và thị xã Hưng Yên, bầu 8 đại biểu.

16. Tỉnh Thái Bình: 2 đơnvị bầu cử, bầu 15 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện TiềnHải, Kiến Xương, Vũ Thư và thị xã Thái Bình, bầu 7 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Hưng HàQuỳnh Phụ, Thái Thụy và Đông Hưng, bầu 8 đại biểu.

17. Tỉnh Hà Nam Ninh: 5đơn vị bầu cử, bầu 26 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện Vụ Bản,Ý Yên và thành phố Nam Định, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện NghĩaHưng và Nam Ninh, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện XuânThủy và Hải Hậu, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các huyện Hoa Lư,Tam Điệp, Kim Sơn và Hoàng Long, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 5 gồm các huyện BìnhLục, Kim Thanh, Lý Nhân và Duy Tiên, bầu 6 đại biểu.

18. Tỉnh Thanh Hóa: 5 đơnvị bầu cử, bầu 22 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện QuanHóa, Bá Thước, Lương Ngọc và Cẩm Thủy, bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện ThườngXuân, Như Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Nông Cống, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện TĩnhGia, Quảng Xương, thị trấn Sầm Sơn và thị xã Thanh Hóa, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các huyện ĐôngThiệu, Thiệu Yên và Vĩnh Thạch, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 5 gồm các huyện HoằngHóa, Hậu Lộc, Trung Sơn và thị trấn Bỉm Sơn, bầu 5 đại biểu.

19. Tỉnh Nghệ Tĩnh: 6 đơnvị bầu cử, bầu 27 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện QuếPhong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ, bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện DiễnChâu, Quỳnh Lưu và Yên Thành, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện Kỳ Sơn,Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương, bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các huyện ThanhChương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thành phố Vinh, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 5 gồm các huyện NghiXuân Đức Thọ, Can Lộc và Hương Sơn, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 6 gồm các huyện Kỳ Anh,Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê và thị xã Hà Tĩnh, bầu 5 đại biểu.

20. Tỉnh Bình Trị Thiên:4 đơn vị bầu cử, bầu 19 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện TuyênHóa Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Ninh và thị xã Đồng Thới, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Bến HảiHướng Hóa, Triệu Hải và thị xã Đông Hà, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện HươngĐiền và thành phố Huế, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 4 gồm các huyện HươngPhú, Phú Lộc và A Lưới, bầu 4 đại biểu.

21. Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng:2 đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện HòaVang, Điện Bàn, Đại Lộc, Hiên, Giằng, thành phố Đà Nẵng và thị xã Hội An, bầu 8đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Tam Kỳ,Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Trà My và Phước Sơn, bầu 7 đại biểu.

22. Tỉnh Nghĩa Bình: 3đơn vị bầu cử, bầu 18 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện PhướcVân, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát và thị xã quy Nhơn, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Phù Mỹ,Hoài An, Hoài Nhơn, Đức Phổ, Mộ Đức và Ba Tơ, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện BìnhSơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Minh, Sơn Hà, Trà Bồng và thị xã Quảng Nghĩa, bầu 6 đạibiểu.

23. Tỉnh Phú Khánh: 2 đơnvị bầu cử, bầu 11 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện ĐồngXuân, Tuy An, Tây Sơn, Tuy Hòa và thị xã Tuy Hòa, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện VạnNinh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh và thành phố Nha Trang, bầu 6 đại biểu.

24. Tỉnh Thuận Hải: 2 đơnvị bầu cử, bầu 9 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện An Sơn,Ninh Hải và Bắc Binh, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện HàmThuận, Hàm Tân, Đức Linh, Phú Quý và thị xã Phan Thiết, bầu 5 đại biểu.

25. Tỉnh Gia Lai – Công Tum:1 đơn vị bầu cử, bầu 6 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu là dân tộc thiểu số.

26. Tỉnh Đắc Lắc: 1 đơnvị bầu cử, bầu 5 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

27. Tỉnh Lâm Đồng: 1 đơnvị bầu cử, bầu 4 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

28. Tỉnh Sông Bé: 1 đơnvị bầu cử, bầu 6 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là dân tộc thiểu số.

29. Tỉnh Tây Ninh: 1 đơnvị bầu cử, bầu 6 đại biểu.

30. Tỉnh Đồng Nai: 3 đơnvị bầu cử, bầu 13 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện XuyênMộc, Long Đất, Châu Thành và Long Thành, bầu 4 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện VĩnhCửu, Thống Nhất và thành phố Biên Hòa, bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện Tân Phúvà Xuân Lộc, bầu 4 đại biểu

31. Tỉnh Long An: 2 đơnvị bầu cử, bầu 8 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện MộcHóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Đức Hòa và Đức Huệ, bầu 3 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện BếnThủ, Vàm Cỏ, Cần Đước, Cần Giuộc và thị xã Tân An, bầu 5 đại biểu.

32. Tỉnh Đồng Tháp: 2 đơnvị bầu cử, bầu 10 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện HồngNgự, Tam Nông và Cao Lãnh, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện Lấp Vò,Châu Thành và thị xã Sa Đéc, bầu 4 đại biểu.

33. Tỉnh An Giang: 2 đơnvị bầu cử, bầu 14 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện ThoạiSơn, Châu Thành, Chợ Mới, thị xã Long Xuyên và các xã Bình Long, Bình Thủy,Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Phú và Thạch Mỹ Tây của huyện Châu Phú, bầu 7 đạibiểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện PhúChâu, Phú Tân, Tịnh Biên, Tri Tôn, thị xã Châu Đốc, và các xã Mỹ Đức, Mỹ Phú,Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Vĩnh Thạnh Trung và thị trấn Cái Đầu của huyện Châu Phú,bầu 7 đại biểu.

34. Tỉnh Tiền Giang: 2đơn vị bầu cử, bầu 11 đại biểu.

- Đơn vị 1 gồm các huyện Cái Bè,Cai Lậy và Châu Thành, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện ChợGạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thành phố Mỹ Tho, bầu 5 đại biểu.

35. Tỉnh Bến Tre: 1 đơnvị bầu cử, bầu 9 đại biểu.

36. Tỉnh Cửu Long: 2 đơnvị bầu cử, bầu 13 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện Trà Ôn,Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình, Long Hồ và thị xã Vĩnh Long, bầu 7 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện CànLong, Châu Thành, Cầu Kè, Cầu Ngang, Trà Cú và thị xã Trà Vinh, bầu 6 đại biểu.

37. Tỉnh Hậu Giang: 3 đơnvị bầu cử, bầu 19 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện ThốtNốt, Ô Môn và thành phố Cần Thơ, bầu 7 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện ChâuThành, Phụng Hiệp, Long Mỹ và Kế Sách, bầu 6 đại biểu.

- Đơn vị 3 gồm các huyện Mỹ Tú,Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Long Phú và thị xã Sóc Trăng, bầu 6 đại biểu.

38. Tỉnh Kiên Giang: 1đơn vị bầu cử, bầu 8 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

39. Tỉnh Minh Hải: 2 đơnvị bầu cử, bầu 10 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu là dân tộc thiểu số.

- Đơn vị 1 gồm các huyện VĩnhLợi, Giả Rai, Hồng Dân, Phước Long, Cà Mau, thị xã Minh Hải và thị xã Cà Mau,bầu 5 đại biểu.

- Đơn vị 2 gồm các huyện NgọcHiển, Năm Căn, Phủ Tân, Trần Thời, Thới Bình, Cái Nước và U Minh bầu 5 đại biểu.

40. Đặc khu Vũng Tàu – CônĐảo: 1 đơn vị bầu cử, bầu 2 đại biểu.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Trường Chinh