HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 11 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Ngày10 và 11 tháng 7 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và 2 Ban Hộiđồng nhân dân quận; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơquan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và ýkiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Thống nhất với Báo cáo 6 tháng đầunăm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực và 2 Ban Hộiđồng nhân dân quận.

Tán thành Báo cáo của Ủy ban nhândân quận và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận đánh giá kếtquả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2007 và tậptrung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Hội đồng nhân dân quận ghi nhận vàđánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân trong quận đã phấn đấu thựchiện được trong 6 tháng đầu năm 2007 như sau:

1. Về kinh tế giữ được tốc độ tăngtrưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệpvà doanh thu thương mại - dịch vụ đạt yêu cầu kế hoạch và tăng cao so với cùngkỳ. Thu ngân sách đạt 68,55% kế hoạch tăng 34,48% so cùng kỳ, số thu chiếm tỷlệ cao so với chỉ tiêu được giao, là số thu cao nhất so với cùng kỳ các năm gầnđây.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản đạt 50%kế hoạch đề ra, khối lượng thanh quyết toán tuy có tăng so với cùng kỳ nhưngvẫn đạt tỷ lệ thấp.

3. Hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo chodiện chính sách và dân nghèo. Các hoạt động lễ hội trong “Tuần lễ văn hóa” chàomừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, đặc biệt đêm văn nghệ gây Quỹ “Vì ngườinghèo quận 2” thành công tốt đẹp, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dânvà cán bộ, công chức.

4. Quốc phòng, an ninh, trật tự antoàn xã hội được giữ vững. Tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm so vớicùng kỳ (11,2%), đã khám phá một số vụ án lớn về ma túy, kéo giảm được án cướptài sản và án trộm cắp.

5. Chương trình cải cách hành chínhthực hiện đạt hiệu quả tốt. Hoàn thành cơ bản kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹthuật công nghệ thông tin. Trang Web của quận hoạt động liên tục có nhiều bảntin phong phú, số lượng truy cập ngày càng tăng; thực hiện tốt chế độ thông tin,báo cáo qua mạng tin học theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại Ủyban nhân dân quận cần tập trung giải quyết như: tình hình thu ngân sách tuy đạtmức cao nhưng số nợ đọng thuế còn khá lớn, đặc biệt là nợ thuế công thương nghiệpvà tình trạng còn sót hộ; trong côngtác tư vấn lập dự án và chuẩn bị đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bảncòn chậm; công tác thanh, quyết toán không kịp thời; một số công trình theophương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm chưa được quan tâm triển khai thựchiện. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, nhất là dự án Khu Đôthị mới Thủ Thiêm, quỹ nhà đất bố trí tái định cư chưa xây dựng đồng bộ, chưahoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Chưa tập trung thực hiện công táchỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, định hướng nghề và chuyển đổi nghềcho các hộ dân sau khi di dời giảitỏa. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung còn thấp (32,66%/60%) chưa đạt chỉ tiêuđề ra, án cướp giật vẫn tăng ở mức cao; tai nạn giao thông tăng về số vụ và sốngười chết; tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, tăng về số vụ vàđối tượng.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu,nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Hội đồng nhân dân quậnyêu cầu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo khắc phục những tồn tại, tháo gỡ khó khăn,vướng mắc trong 6 tháng đầu năm và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọngtâm 6 tháng cuối năm như sau:

1. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội:

1.1. Tập trung chỉ đạo thu ngân sáchvượt từ 3 đến 5% chỉ tiêu Nghị quyết.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quảchủ đề năm 2007 “Năm quản lý và phát triển đô thị”, trọng tâm là hoàn thành côngtác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêmtheo đúng kế hoạch thành phố giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trìnhtái định cư, chỉnh trang đô thị; thúc đẩy chủ đầu tư các dự án khác tập trungxây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.

Hoàn thành việc lập, điều chỉnh vàcông bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phủ kín toàn quận; trong đó, tăng cườngkiểm tra việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn; phối hợp với Sở Quy hoạch -Kiến trúc thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận 2 tỷ lệ 1/5000.

Thực hiện đạt chỉ tiêu tổng vốn đầutư xây dựng cơ bản; nhất là các công trình trọng điểm như: đường Nguyễn TưNghiêm, Trung tâm hành chính quận, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Thạnh Mỹ Lợi,Trường Tiểu học Mỹ Thủy, Trường Mầm non 19/5, trường Mầm non Bình An, TrườngTiểu học An Phú (Sông Giồng). Thực hiện công tác quyết toán kịp thời các côngtrình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

1.3. Tiếp tục thực hiện cải cáchhành chính “Một cửa, một dấu”, triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước; tăngcường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trả lời và giảiquyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri bảo đảm đúng thời giantheo quy định.

1.4. Chuẩn bị tốt việc khai giảngnăm học 2007 - 2008; hoàn thành chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốtviệc hỗ trợ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi đểthực hiện dự án đầu tư trên địa bàn theo Quyết định 156/2006/QĐ-UBND ngày 27ngày 10 tháng 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.5. Đảm bảo giữ vững ổn định chínhtrị và trật tự an toàn xã hội; các cơ quan Tư pháp chuẩn bị tốt nhân sự và cơsở vật chất cho việc tăng thẩm quyền xét xử; thực hiện có hiệu quả các bản án,quyết định đã có hiệu lực pháp luật và công tác thi hành án; phấn đấu hoànthành chỉ tiêu điều tra khám phá án; thực hiện tốt công tác giao quân nghĩa vụquân sự và diễn tập phòng thủ năm 2007; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm2008.

2. Tổ chức triển khai và kiểm traviệc thực hiện các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua trong kỳhọp này (Nghị quyết riêng):

2.1. Phê chuẩn quyết toán ngânsách năm 2006;

2.2. Điều chỉnh dự toán ngânsách năm 2007;

2.3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xâydựng cơ bản năm 2007;

2.4. Điều chỉnh bổ sung quy hoạchvị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 giai đoạn2007 - 2010;

2.5. Bổ sung tiêu đề và đoạn đầuĐiều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2007 được thôngqua tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân quận khóaIII.

3. Chấp thuận Văn bản số 3835/UBND-TCKH ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về trang bị xechuyên dùng cho Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Công an quận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy bannhân dân quận xây dựng những giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệmvụ năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, 2 Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhândân, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhândân quận. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cácngành phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết Hộiđồng nhân dân quận năm 2007 nhằm tạo điều kiện vững chắc để phát triển kinh tế- xã hội trong những năm sau.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân quận khóa III, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2007. /.

CHỦ TỊCH
Võ Thị Ngọc Sương