HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓAVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thànhphố; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữuquan; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ý kiến của đạibiểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo củaThường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố. Nhất trí thông qua cácbáo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinhtế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn thành phốnăm 2007; mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm2008.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấnmạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2007:

Năm 2007 tuy có những mặt khôngthuận lợi về thời tiết, dịch bệnh, giá cả ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanhvà đời sống của nhân dân thành phố; nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ,chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, các nhiệm vụ chỉ tiêuđã đạt được kết quả khá tốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tất cả 14 chỉ tiêu kinhtế - xã hội năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhândân thành phố, trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã vượt mức bình quânchung đề ra cho 5 năm 2006 - 2010 (12,0%); chỉ tiêu giảm nghèo đã về trước Kếhoạch 2006 - 2010, số hộ nghèo giảm còn 1,8%.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế(GDP) tăng 12,6% (kế hoạch 12,2% đến 12,5%);

- Kim ngạch xuất khẩu (khôngtính dầu thô) tăng trên 15,0% (kế hoạch tăng trên 15,0%);

- Tổng vốn đầu tư phát triểntoàn xã hội đạt 84.800 tỷ đồng (kế hoạch 74.500 tỷ đồng);

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 83.435 tỷ đồng (kế hoạch77.959,5 tỷ đồng), trong đó thu nội địa đạt 41.600 tỷ đồng (kế hoạch 41.069,5tỷ đồng);

- Tổng chi ngân sách địa phương(không tính ghi thu ghi chi) 20.854,524 tỷ đồng (kế hoạch 15.710,9 tỷ đồng);

- Giải quyết việc làm cho255.000 lao động (kế hoạch 250.000), trong đó tạo 114.000 việc làm mới (kếhoạch 110.000), giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 5,6% (kế hoạch dưới 5,6%), giảm tỷ lệ hộ nghèo theotiêu chí mới (dưới 6 triệu đồng/người/năm) còn 1,8% (kế hoạchdưới 4,6%);

- Tỷ lệ hộ dân được cungcấp nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố đạt trên 87,0% (kếhoạch trên 87,0%);

- Số lượt người sử dụng phươngtiện vận tải hành khách công cộng đạt 370 triệu lượt người (kế hoạch 370 triệulượt người).

Tuy nhiên, bên cạnh những thànhtựu và kết quả khá toàn diện; kinh tế - xã hội, trật tự đô thị của thành phốcũng bộc lộ một số hạn chế như năng lực sản xuất của một số ngành chưa đáp ứngnhu cầu tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tuy tăng trưởng khá, nhưngvẫn chưa có những mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực, giá trị gia tăng cao.Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục quá tải, bất cập, không theo kịp yêu cầuphát triển của thành phố; tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước ngày càngnhiều. Quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đếntiến độ triển khai các dự án trên địa bàn và cuộc sống của người dân. Các côngtrình, dự án hầu hết chậm tiến độ, còn tình trạng lãng phí, chất lượng kém.Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục.

Hệ thống y tế ngày càng quá tải,nhất là tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành; công tác quản lý nhà nước vềchất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tácquy hoạch, tạo quỹ đất để xây dựng mạng lưới trường lớp tại các quận, huyện cònchậm. Đời sống văn hóa của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ngoại thành tuy cóđược quan tâm và cải thiện nhưng mức chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa nộithành và ngoại thành còn lớn. Tai nạn giao thông, tội phạm hình sự, tệ nạn xãhội vẫn diễn biến phức tạp.

Việc thực hiện “Năm cảicách hành chính” có những tiến bộ nhất định nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Thủ tụchành chính vẫn còn rườm rà, thiếu chặt chẽ, liên thông chưa tốt. Một bộ phậncán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Người dân và doanh nghiệpvẫn còn bị phiền hà, bức xúc về thủ tục và thái độ làm việc của cán bộ, côngchức.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊUCHỦ YẾU CỦA NĂM 2008

1. Mục tiêu:

Năm 2008 là năm bản lề của kếhoạch 5 năm 2006 - 2010, thành phố nỗ lực phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởngkinh tế cao, phát triển theo hướng bền vững, trên cả ba lĩnh vực: kinh tế, xãhội và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đảm bảo quản lý tốt quyhoạch. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, ùn tắc giao thông,ngập nước, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cảicách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộmáy chính quyền các cấp.

Chọn năm 2008 là “Năm thực hiệnnếp sống văn minh đô thị”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế - 6 chỉtiêu:

(1) Tổng sản phẩm trong nước(GDP) tăng 12,7% - 13,0%. GDP bình quân đầu người 2.500 USD.

(2) Tổng kim ngạch xuất khẩu(không tính dầu thô) tăng 15,0%.

(3) Tổng nguồn vốn đầu tư pháttriển toàn xã hội 97.500 tỷ đồng trở lên, bằng 35,0% GDP.

(4) Thu ngân sách trên địa bàn98.070,2 tỷ đồng, tăng 17,54% so ước thực hiện năm 2007. Trong đó, thu nội địa51.015 tỷ đồng, tăng 22,63%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 37.475 tỷ đồngtăng 13,56% so ước thực hiện năm 2007.

(5) Chi ngân sách địa phương 18.594,757 tỷ đồng, tăng 18,36% so với dựtoán năm 2007. Trong đó, chi đầu tư phát triển 7.531,733 tỷ đồng, bằng 66,75%so ước thực hiện năm 2007, chiếm40,5% tổng chi cân đối ngân sách địa phương so kế hoạch huy động.

(6) Chỉ số giá tiêu dùng tăngthấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

b) Các chỉ tiêu xã hội - 7 chỉtiêu:

(1) Hoàn thành phổ cập bậc trunghọc.

(2) Giải quyết việc làm cho270.000 người, trong đó tạo việc làm mới 120.000 lao động. Đào tạo nghề dài hạntăng 15%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 5,5%.

(3) Hoàn thành cơ bản chươngtrình xóa đói giảm nghèo của thành phố (theo tiêu chí mới - thu nhập dưới 6triệu đồng/người/năm) vào cuối năm 2008 (Kế hoạch đến 2010 mới hoàn thành) vàchuyển thành chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

(4) Giảm tỷ lệ sinh bình quân0,1‰.

(5) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 7,8%.

(6) Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới1 tuổi xuống dưới 1,2‰.

(7) Giảm tỷ lệ chết trẻ em dưới5 tuổi xuống dưới 2,5‰.

c) Các chỉ tiêu môi trường và đôthị - 7 chỉ tiêu:

(1) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nướcsạch trên 89,5%.

(2) Vận chuyển hành khách côngcộng là 420 triệu, trong đó có 335 triệu lượt hành khách.

(3) Tỷ lệ chất thải rắn được thugom đạt 100%.

(4) Tỷ lệ xử lý chất thải rắnnguy hại đạt 100%.

(5) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn ytế đạt 100%; tập trung xử lý nước thải y tế, cải thiện tình hình ô nhiễm tạicác cơ sở y tế.

(6) Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng đạt 95%; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tạicác khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường.

(7) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢIPHÁP CHÍNH

1. Đảm bảo tăng trưởng kinh tếgắn với bảo vệ môi trường vừa đẩy mạnh xã hội hóa vừa tăng cường quản lý nhànước và khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Kiên quyết xử lýviệc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và không để phát sinh ô nhiễm mới.

Ưu tiên phát triển những sảnphẩm có lợi thế cạnh tranh, phát triển các ngành: công nghiệp cơ khí, điện tử -tin học, hóa chất và chế biến tinh lương thực - thực phẩm có giá trị gia tăngcao.

2. Đẩy nhanh tốc độ quy mô vàchất lượng dịch vụ nhất là các dịch vụ cao cấp. Chăm lo phát triển thương mạitrong nước theo hướng đảm bảo quan hệ cung - cầu hàng hóa thiết yếu; lưu thônghàng hóa phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ.

3. Phát triển nông nghiệp theohướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững. Chủ độngphòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinhtế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi, thủy sản; phát triển mạnh các loạicây con và nông sản chủ lực theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng ứngdụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực côngnghệ sinh học để chọn, tạo và sản xuất các giống cây trồng sạch bệnh, năng suấtcao, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

4. Tạo điều kiện, cơ chế, chínhsách phù hợp thu hút đầu tư, huy động nhiều nguồn vốn cho phát triển kinh tế,văn hóa và xã hội, nhằm thúc đẩy xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực.

Sơ kết công tác xã hội hóa lĩnhvực văn hóa xã hội, có kế hoạch, lộ trình và chính sách khuyến khích các thànhphần kinh tế, xã hội cùng tham gia đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dânthành phố và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tăng cường công tácquản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khống chế không đểdịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

5. Hoàn thành quy hoạch 1/2000. Tăng cường quản lý sau quy hoạch, kịpthời điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp. Tập trung công tácthiết kế đô thị, quy hoạch không gian (không gian ngầm, không gian tầng cao);quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại vàdân tộc. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

6. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục xây dựng cơ bản nhất làcác dự án về hạ tầng kỹ thuật; nâng cao chất lượng quản lý của chủ đầu tư, tưvấn thiết kế, giám sát, thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Giải quyếtcó hiệu quả ùn tắc giao thông. Có cơchế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đậu xe ở các cửa ngõ vàothành phố. Đảm bảo phân luồng tuyến giao thông và đèn tín hiệu phù hợp. Nângcao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu ngày càngtăng của nhân dân. Tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông nhằm giảm tốiđa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến rõ nét về trật tựgiao thông, trật tự công cộng.

7. Tiếp tục cải cách hành chínhnhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tiếp tục kiện toàn tổ chứcbộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực vàtrách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết tốt mối quan hệgiữa cơ quan nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhândân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Thựchiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự phối hợp hoạt động giữachính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, trong việc tham gia xâydựng và thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

8. Thực hiện đồng bộ giữa cảicách hành chính với cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra,truy tố, xét xử không để xảy ra oan sai cũng không bỏ lọt tội phạm. Phòng,chống có hiệu quả đối với tội phạm và tệ nạn xã hội. Kiên quyết đấu tranh,phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đấtđai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhànước và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Tăng cường các hình thức gặp gỡ,đối thoại giữa Chính quyền với công dân. Điều chỉnh, bổ sung quy trình nhận vàxử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyếtdứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời các đơn thư phát sinhthuộc thẩm quyền từng cấp theo đúng pháp luật.

9. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thànhphố sớm hoàn tất việc thực hiện chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theoNghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994. Việc thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP điều chỉnh về một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước, Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận về chủ trương theo tờ trìnhcủa Ủy ban nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thựchiện, bảo đảm đúng pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳhọp gần nhất.

10. Giao Ủy ban nhân dân thànhphố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai “Năm thực hiện nếpsống văn minh đô thị”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Ủy ban nhân dân thành phốcó kế họach tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thắng lợi kế hoạch phát triểnkinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008.

Thường trực và các Ban của Hộiđồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố và các thành viên của Mặt trận giám sát và động viên cáctầng lớp nhân dân thành phố thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dânthành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân.

Hội đồng nhân dân thành phố kêugọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn,đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinhtế - xã hội năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp lần thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo