NGHỊ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 15/2008/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2008

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2008

Tronghai ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6, thảoluận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1.Chính phủ đã nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm2008, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm; Báo cáo kiểm điểm sự chỉđạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008của Chính phủ; Báo cáo tình hình điều hành kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2008;Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 6 và 6 tháng đầunăm 2008; Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầutư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ trình.

Trong6 tháng đầu năm 2008, Chính phủ vừa tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máycủa các bộ, ngành vừa tích cực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà ngân sách năm 2008. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo triểnkhai đồng bộ 10 nhóm giải pháp nhằm thực hiện 5 trọng tâm công tác của cả nămlà: phấn đấu đạt tăng trưởng cao và bền vững gắn với xóa đói, giảm nghèo; tậptrung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cảicách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Vàonửa cuối Quý I, trong bối cảnh bị tác động mạnh bởi kinh tế thế giới suy giảm,giá cả tăng cao; ở trong nước, thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hạikéo dài, dịch bệnh gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống; chỉ số giátiêu dùng và lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn; những hạn chế, yếu kém của nềnkinh tế càng bộc lộ rõ. Chính phủ đã kịp thời đánh giá tình hình, đề ra 8 nhómgiải pháp đồng bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; chỉ đạoquyết liệt việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, giảm nhập siêu, kiềm chế tốc độtăng giá, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, thực hành tiết kiệm, nâng caohiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu công; kiểm soát nhậpkhẩu, tăng cường quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lậnthương mại, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; thực hiện tốt các chính sách bảođảm an sinh xã hội. Chính phủ cũng đã trình Quốc hội phê chuẩn việc điều chỉnhmột số chỉ tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2008 cho phù hợp với tình hình mới.Các giải pháp của Chính phủ đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chínhtrị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; đến nay, việc thựchiện đã thu được những kết quả tích cực.

Tốcđộ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm tuy thấp hơn so với cùng kỳ nămtrước nhưng vẫn đạt 6,5%, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, vụ lúaĐông xuân được mùa, tăng 1 triệu tấn so với cùng kỳ có ý nghĩa lớn cả về kinhtế, xã hội và bảo đảm an ninh lương thực. Kim ngạch xuất khẩu tăng 34,5%, nhậpsiêu giảm dần. Vốn đầu tư xã hội đạt mức cao (tương đương 42% GDP); thu hút vốnđầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng cao với 31,6 tỷ USD vốn đăng ký mớivà 4,9 tỷ USD vốn thực hiện, thể hiện các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào môitrường đầu tư của nước ta trong trung và dài hạn. Thu ngân sách nhà nước tăngcao hơn so với cùng kỳ, đạt 60,6% dự toán cả năm. Chỉ số tăng giá có xu hướnggiảm, tháng 6 chỉ tăng 2,14% so với tháng 5, là mức thấp nhất trong 6 tháng đầunăm. Thị trường tài chính tiền tệ tuy biến động nhưng đã có dấu hiệu chuyểnbiến theo hướng tích cực. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa,thông tin, thể dục thể thao và thực hiện các chương trình, đề án về xóa đói,giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc,vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm. Giáo dục và đào tạo cóchuyển biến tốt. Chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự,an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, phòng,chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối ngoại; phòng, chống dịch bệnhcó những chuyển biến tích cực.

Tuynhiên, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.Giá cả thị trường thế giới, trong nước diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnhkhó lường. Lạm phát và nhập siêu vẫn ở mức cao. Thị trường tiền tệ chưa ổn địnhvững chắc, thị trường chứng khoán sụt giảm và phục hồi chậm. Giải ngân các dựán sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ chậm so với tiến độđề ra. Môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng, một số lĩnh vực sản xuất đang có dấuhiệu tăng chậm lại. Công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội gặp nhiều khókhăn. Công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn địnhkinh tế vĩ mô chưa được thực hiện đồng bộ.

Nhiệmvụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi sự điều hành quyết liệt, linh hoạt,với nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanhnghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tácphân tích, dự báo tình hình để có biện pháp ứng phó thích hợp; tiếp tục thựchiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào những nhiệm vụtrọng tâm sau đây:

a)Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếptục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt đi đôi với việc bảo đảm tính thanhkhoản cho nền kinh tế; đáp ứng đủ vốn lưu động cho sản xuất, xuất khẩu, vốn chocác dự án, công trình đầu tư cấp bách sớm phát huy hiệu quả, góp phần tíchcực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điềuhành tỷ giá, lãi suất phù hợp với tín hiệu thị trường; thực hiện chính sách tàikhóa theo hướng tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước, hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường hỗ trợ, kiểmtra chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hệ thốngngân hàng; theo dõi sát, bảo đảm sự lành mạnh của thị trường chứng khoán.

Điềuhành giá cả theo nguyên tắc thị trường với lộ trình, thời điểm phù hợp; đồngthời tăng cường công tác quản lý giá cả, thị trường và xử lý nghiêm theo quyđịnh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Thựchiện kiên quyết cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Cácbộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để cắt giảm đầu tư công; sắp xếp, sửdụng tổng mức vốn đã được phê duyệt để đầu tư tập trung và xử lý trượt giá theoquy định cho các công trình không cắt giảm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nướcvề việc rà soát, sắp xếp cụ thể và công bố công khai danh mục các công trình,dự án cắt giảm. Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đônđốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về tiếtkiệm 10% chi tiêu thường xuyên.

Đẩymạnh sản xuất hàng xuất khẩu, tăng chủng loại, nguồn hàng, xúc tiến tìm kiếmthị trường để tăng kim ngạch xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, cân đốicung cầu hàng hóa thị trường. Áp dụng cơ chế, chính sách, hàng rào kỹ thuật phùhợp nhằm hạn chế nhập khẩu những mặt hàng chưa thật sự cần thiết cho sản xuấtvà đời sống của nhân dân. Giảm dần nhập siêu, phấn đấu đạt tỷ lệ nhập siêutương đương năm 2007.

b)Duy trì sản xuất, phấn đấu bảo đảm tăng trưởng

Đẩymạnh sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để phấn đấu đạtmức tăng trưởng cao nhất trong khả năng có thể. Có cơ chế, chính sách bảo đảmđủ, kịp thời vốn lưu động cho sản xuất, xuất khẩu, vốn cho các dự án, côngtrình cấp bách, nhất là các dự án, công trình có vị trí quan trọng phục vụ cácmục tiêu tăng trưởng. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tụchành chính, hoạt động đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạm ứng vốn...; có biện phápgiải ngân nhanh vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, FDI;tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế pháttriển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trìnhvà cung ứng hàng hóa cho thị trường.

Tiếptục tạo điều kiện để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tháo gỡ khókhăn, phát triển sản xuất kinh doanh để tăng cường tiềm lực nhằm thực hiện cóhiệu quả vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế; đồng thờiquan tâm chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổngcông ty nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đầu tư kinh doanh chứngkhoán, ngân hàng, bất động sản.

c)Công tác bảo đảm an sinh xã hội

Tiếptục bảo đảm ổn định đời sống nhân dân thông qua việc đẩy mạnh công tác xóa đói,giảm nghèo và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện nghiêm túc,đầy đủ và có hiệu quả các chính sách đã ban hành về hỗ trợ người nghèo, đồngbào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, vùng bị thiêntai, người lao động có thu nhập thấp, chương trình tín dụng ưu đãi cho các đốitượng nghèo và các chính sách hỗ trợ khác. Khẩn trương ban hành các cơ chế,chính sách về giải quyết vấn đề đình công, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ giảmnghèo cho 58 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; xây dựng và ban hành chuẩn nghèo phùhợp với tình hình mới để có cơ sở thực hiện từ năm 2009.

d)Công tác thông tin tuyên truyền

Cácbộ, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịpthời các chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội, nhất là các thông tin vềtình hình và sự điều hành kinh tế vĩ mô cho các cơ quan truyền thông.

BộThông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo, hướngdẫn công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tếcó sự nhìn nhận đúng đắn; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối vớicác hành vi đưa tin sai sự thật, tạo ra dư luận xấu, gây tâm lý lo lắng trongxã hội, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cáccơ quan thông tin truyền thông nêu cao trách nhiệm đối với lợi ích của nhândân, của đất nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng, doanhnghiệp chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước, trước hết là hưởng ứng chủ trương vềtiết kiệm chi tiêu và hạn chế tiêu dùng, nhất là đối với các hàng hóa xa xỉ,chưa thật cần thiết, góp phần cùng với Nhà nước thực hiện thành công các giảipháp kiềm chế lạm phát.

đ)Các công tác khác

Cácbộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phòngchống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãngphí; quan tâm thường xuyên công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại,trật tự xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủđộng phương án phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại thiêntai; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đềra. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngânsách nhà nước năm 2009.

Cácbộ, ngành theo chức năng phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cáccơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hộivề mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

GiaoVăn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáokiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2008 và chương trình công tác 6tháng cuối năm 2008 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định gửi cácbộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chínhtiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2008, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm2008 và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để trình Bộ Chính trị.

2.Chính phủ nghe Đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn2008 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

Chínhphủ xác định mục tiêu đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo nhằm tạođiều kiện thuận lợi để giáo dục và đào tạo phát triển có chất lượng hơn và mọingười dân trong độ tuổi đều có cơ hội học tập với sự quan tâm, chăm lo, đầu tưnhiều hơn của Nhà nước và xã hội cùng với sự đóng góp của những đối tượng cókhả năng chi trả. Đề án cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm nguyên tắcđổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục, đào tạo và thể hiện rõ cơ chế, chínhsách về tài chính, bảo đảm tính khả thi cao, khuyến khích giáo dục và đào tạophát triển mạnh.

GiaoBộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thươngbinh-Xã hội và các cơ quan liên quan thành lập nhóm công tác để tiếp thu ý kiếncác thành viên Chính phủ, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liênquan để hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình xin ý kiến BộChính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hànhNghị định về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và đào tạo sau khi có ý kiến chỉđạo của Bộ Chính trị.

3.Chính phủ nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Ủy ban trình.

Chínhphủ nhất trí thông qua Báo cáo kết luận về kết quả điều tra sự cố sập 2 nhịpcầu dẫn cầu Cần Thơ và đánh giá cao cố gắng của Ủy ban đã làm việc nghiêm túc,khách quan, đúng trình tự theo quy định; các kết luận có đủ căn cứ và cơ sởkhoa học.

GiaoBộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào kết luận của Ủy ban để xemxét, ra kết luận điều tra, xác định rõ trách nhiệm pháp lý đối với các tổ chức,cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

GiaoBộ Giao thông vận tải căn cứ kết quả thẩm định lại thiết kế của cơ quan tư vấnđộc lập về các gói thầu của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, chỉ đạo các cơ quanliên quan, phối hợp với các nhà thầu tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đẩynhanh tiến độ thi công xây dựng công trình.

4.Chính phủ đã xem xét các dự án Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật Đăng ký bấtđộng sản, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp vàBộ Tài chính trình; xem xét Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến cácthành viên Chính phủ về các dự án Luật này.

Giaocác Bộ: Tư pháp, Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơquan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án LuậtĐăng ký giao dịch bảo đảm, Luật Đăng ký bất động sản, Luật Thuế tiêu thụ đặcbiệt (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Ủy ban Thườngvụ Quốc hội.

GiaoBộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ CôngThương và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoànchỉnh dự án Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ởnước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng