QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/2008/QH12

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH CÓ LIÊNQUAN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ vềviệc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 333/UBPL12 ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội và ý kiếncủa các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giớihành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan như sau:

1. Hợp nhất toàn bộ diện tích tựnhiên là 219.341,11 ha và dân số hiện tại là 2.568.007 người của tỉnh Hà Tâyvào thành phố Hà Nội.

2. Chuyển toàn bộ huyện Mê Linh,tĩnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội, bao gồm diện tích tự nhiên là 14.164,53 havà dân số hiện tại là 187.255 người.

3. Chuyển toàn bộ diện tích tựnhiên và dân số hiện tại của 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về thànhphố Hà Nội, bao gồm: 1.720,36 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là 4.495người của xã Đông Xuân, 3.457,74 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tại là6.606 người của xã Tiến Xuân, 2.073,06 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tạilà 5.875 người của xã Yên Bình, 1.532,76 ha diện tích tự nhiên và dân số hiện tạilà 3.278 người của xã Yên Trung.

4. Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính:

a) Thành phố Hà Nội có diện tíchtự nhiên là 334.470,02 ha và dân số hiện tại là 6.232.940 người, bao gồm diệntích tự nhiên và dân số hiện tại của các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, HaiBà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, các huyện ĐôngAnh, Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức,Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, ỨngHòa, Mê Linh, các thành phố Hà Đông, Sơn Tây và các xã Đông Xuân, Tiến Xuân,Yên Bình, Yên Trung.

Thành phố Hà Nội phía Bắc giáp tỉnhThái Nguyên và tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình; phíaĐông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bìnhvà tỉnh Phú Thọ;

b) Tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tựnhiên là 123.176,43 ha và dân số hiện tại là 1.059.063 người, bao gồm diện tíchtự nhiên và dân số hiện tại của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các huyệnBình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc;

c) Tỉnh Hòa Bình có diện tích tựnhiên là 459.635,15 ha và dân số hiện tại là 832.543 người. Huyện Lương Sơn códiện tích tự nhiên là 28.684,68 ha và dân số hiện tại là 67.288 người.

Điều 2.Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyếtcủa Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008, Chính phủ xem xét, quyếtđịnh tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương, tổngchi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địaphương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương vàngân sách địa phương đối với các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyếtnày, bảo đảm khớp đúng tổng mức dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã được Quốchội quyết định; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 3. Chính phủ trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

2. Chỉ đạo, tổ chức việc sắp xếplại các đơn vị hành chính của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyếtnày phù hợp với Điều 118 của Hiến pháp và các quy định khác của pháp luật cóliên quan; sắp xếp tinh gọn, hợp lý bộ máy hành chính, tổ chức các cơ quan điềutra và đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, đoàn kết.

3. Chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạchThủ đô Hà Nội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp, của nhân dânvà báo cáo Quốc hội.

4. Hàng năm báo cáo Quốc hội vềquá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4.Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việctổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện của các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 5.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hộitrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn việc tổ chức và hoạt độngcủa Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hộiđồng nhân dân ở các địa phương quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hộiđồng dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hộitrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

Nghị quyết này đã được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày29 tháng 5 năm 2008./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng