HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 64/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 18 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quậnTân Phú và các cơ quan hữu quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kếhoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướngnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốcquận; đặc biệt phát biểu của ông Nguyễn Tấn Bền, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủyquận Tân Phú đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân quận cùng với ý kiến thảoluận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

- Nhất trí với báo cáo về tình hình hoạt động 6 thángđầu năm 2007, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực Hộiđồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và cáccơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm2007 và các giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề cụthể sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆMVỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Ủy ban nhân dân quậnđã tập trung chỉ đạo điều hành các đơn vị ban ngành thực hiện tốt Nghị quyết củaĐảng bộ, Hội đồng nhân dân quận, đề ra các biện pháp thực hiện mục tiêu và cácchỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục tăng trưởng, an ninh - quốcphòng được giữ vững ổn định.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệpước thực hiện là 1.774,96 tỷ đồng, tăng 16,52% so với cùng kỳ năm 2006.

- Về thương mại - dịch vụ tổng doanh số ước đạt 4.505,33tỷ đồng, tăng 36,93%, so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 38,69 triệuUSD, tăng 53,32%. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 42,49 triệu USD, tăng49,18% so với cùng kỳ năm 2006.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 thángđầu năm 2007 là 201,7 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm (386,4 tỷ đồng), tăng11,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách quận, phường ước thực hiện là 101,13 tỷđồng, đạt 55,85% kế hoạch năm (181,077 tỷ), tăng 11,25% so với cùng kỳ.

Triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế kếthợp với việc tiếp tục di dời 19 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tạo điều kiện pháplý để cho các doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề thích hợp đúng quy hoạch. Xâydựng kế hoạch kêu gọi đầu tư trên địa bàn quận và chương trình hành động hộinhập kinh tế quốc tế của quận, giai đoạn 2007 - 2010. Tập trung tháo gỡ, giảiquyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 08 công trình trọng điểm, tiếptục vận động dân hiến đất làm đường, rà soát và điều chỉnh một số khu vực quyhoạch không khả thi; thực hiện quy chế giám sát cộng đồng, ngăn ngừa tiêu cực,tham nhũng, đảm bảo chất lượng thực hiện các dự án công trình xây dựng dândụng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thựchiện công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quận, gắn với các chươngtrình giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội chăm lo tốt các đối tượng chính sách. Tổchức công bố thành lập Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế Dự phòng. Giữ vững an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thành công an toàn vàđúng quy định bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. Tiếp tục công tác cải cáchhành chính, mở rộng việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnISO 9001:2000 tại 5 phường còn lại và xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình“một cửa liên thông” giữa quận và phường.

Tuy nhiên vẫncòn một số tồn tại về trật tự an toàn xã hội, tỷ lệ án hình sự tăng cao, số đốitượng phạm pháp chủ yếu nơi khác đến gây án, tình hình tai nạn giao thông vẫncòn ở mức cao, mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành Luật Giaothông của một số người tham gia giao thông còn thấp. Tình hình lấn chiếm lònglề đường lặp đi, lặp lại ở một số tuyến đường chính vẫn chưa khắc phục được. Vấnđề xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao còn nhiều hạn chế,chưa vận động được các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng các cơ sởhoạt động văn hóa, thể thao; chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tậpluyện thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn. Việc giải quyết hành chínhtheo mô hình “một cửa” ở một số phường có lúc có nơi còn bị nhân dân phản ảnhvề thái độ và tinh thần phục vụ củacán bộ, công chức. Một số dự án xây dựng nâng cấp đường, cống thoát nước cấpnước sạch trên địa bàn quận còn kéo dài, chậm được khắc phục, gây bất bìnhtrong dân.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM2007:

Ngoài nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trongbáo cáo của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận yêu cầu tập trung vàomột số vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính

- Tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách quận năm 2007.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án chuyểndịch cơ cấu ngành kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư,mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận.

- Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ chuẩn bị củacác cơ sở, gia hạn di dời đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận.

- Có giải pháp tích cực, khả thi trong việc thựchiện khảo sát và hoàn chỉnh phương án phát triển thương mại dịch vụ theo hướngchuyên doanh tại một số tuyến đường để hình thành phố thương mại tập trung.Giao Thường trực Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm ở 1 đến 2 tuyến đường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thứccho nhân dân về dịch cúm gia cầm nguy cơ lây nhiễm sang người, chuẩn bị điềukiện, phương tiện phòng, chống nếu dịch bệnh xảy ra.

- Tổ chức đấu thầu quản lý khai thác Chợ Phú Trungvà chuẩn bị đấu thầu các chợ còn lại trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngânsách, bảo đảm chấp hành thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độhoàn thành vận động thu Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống lụt bão.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị - nhà đất

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các côngtrình trọng điểm, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000, trìnhỦy ban nhân dân thành phố phê duyệt công bố trong quý III năm 2007. Chuyển SởQuy hoạch - Kiến trúc thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000của 08 phường còn lại (Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Thạnh, Phú Thọ Hòa,Phú Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa).

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chi nhánhcấp nước Tân Hòa để tăng lượng cấp nước sạch và gắn đồng hồ nước cho nhân dântheo mức phấn đấu đề ra là 54,52%.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh việc xây dựng 2 phường văn hóa TânThạnh và Tân Sơn Nhì. Thực hiện tuyên truyền, cổ động, chăm lo cho các đốitượng chính sách, dân nghèo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại trong năm 2007như Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày Nhàgiáo Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tết dương lịch.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, công nhân, viênchức trên địa bàn quận.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chương trình chăm lovì người nghèo, phấn đấu cuối năm 2007, quận cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu chíthành phố.

- Chú trọng công tác phổ cập giáo dục, bảo đảm chỗhọc ổn định cho tất cả các em, thực hiện ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường,tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2006 - 2007, tiếp tục thực hiện dựán phân luồng học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Hoàn thành phổ cập trunghọc các phường còn lại (gồm phường Phú Trung, Tân Quý, Hòa Thạnh, Phú Thọ Hòa).

- Tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các cơsở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông giáo dục sứckhỏe.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên và xử lýnghiêm vi phạm các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực vănhóa xã hội nhạy cảm như cà phê đèn mờ, karaoke, băng đĩa hình, dịch vụ vi tính…

Tiếp tục thực hiện mô hình “Phường phù hợp với trẻem”; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu về giảm dân số, kế hoạch hóa gia đình,hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,03 – 0,06%. Tổ chức chiến dịch truyền thônglồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản đợt 2 năm 2007.

4. An ninh - quốc phòng - quản lý Nhà nước:

- Giữ vững ổn định an ninh - chính trị, bảo đảmtrật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện Chương trình mụctiêu 3 giảm, đặc biệt là kéo giảm phạm pháp hình sự. Nâng cao chất lượng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tập trung giải quyết xử lý các vi phạmxây dựng, trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

- Cơ quan Quân sự, Công an quận củng cố lựclượng và phối hợp tăng cường biện pháp sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụbảo vệ an ninh chính trị - an toàn xã hội trong tình hình mới, nhất là cao điểmcác ngày lễ. Tập trung huấn luyện quân sự giai đoạn 2 năm 2007. Thực hiện tốtcác bước quy trình tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2008; tiếp tục bồidưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính.Củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo, triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ởxã, phường, quy chế tổ chức hoạt động khu phố, tổ dân phố. Kiểm tra công tácquản lý Nhà nước về quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 11 phường.

- Triển khai các bước thực hiện ứng dụng ISO, ứngdụng thường xuyên và nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ của các phòng, banquận và phường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến phápluật, có sự đầu tư về chiều sâu và rộng rãi trong nhân dân.

- Kết thúc Đoàn Thanh tra việc quản lý đầu tư, xâydựng Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì và trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh;triển khai 3 đoàn thanh tra còn lại theo kế hoạch và 2 đoàn thanh tra theo yêucầu của thành phố, quận.

5. Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận.

Hội đồng nhân dân quận nhất trí với đề nghị của Ủyban nhân dân quận theo nội dung:

1- Tờ trình số 608/UBND-NĐ ngày 25 tháng 06 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về bổ sung danh mục công trình đầu tư năm2007.

2- Tờ trình số 525/TTr-UBND ngày 10 tháng 07 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí,lệ phí chợ.

3- Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về đề án quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke,vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú,giai đoạn 2006 - 2010.

4- Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 03 tháng 07 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về đề án quy hoạch các vị trí cổ động chínhtrị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2006 - 2010.

Có Nghị quyết riêng cho từng tờ trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân quận Tân Phúcó kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhândân, các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động khảo sát, giám sát,chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chứcthành viên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, làm tốt vai trò giám sát và phốihợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước động viên nhân dân tích cực tham gia gópphần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòngnăm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu