HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-HĐCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1980

NGHỊ QUYẾT

SỐ82-HĐCP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1980 VỀ ĐIỀU ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀO LÀM VIỆCTẠI NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH Ở CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêukhai hoang mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, xây dựng cácvùng kinh tế mới, Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chínhphủ ngày 31 tháng 1 năm 1980 quyết định một số chế độ và biện pháp để điều độngvà tuyển dụng lao động vào làm việc ở các nông trường, lâm trường quốc doanh ởcác vùng kinh tế mới như sau.

I. ĐIỀU ĐỘNG CÔNG NHÂN, VIÊNCHỨC ĐI XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ MỚI

1. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và BộLao động phải cùng các ngành và các địa phương tính toán kết hợp nhiệm vụ trướcmắt với yêu cầu xây dựng, sản xuất lâu dài để có kế hoạch điều động một phần lựclượng lao động trong khu vực Nhà nước quản lý đi sản xuất, xây dựng các nông,lâm trường, mà vẫn bảo đảm được lực lượng lao động kĩ thuật cần thiết cho yêu cầutrước mắt và kế hoạch phát triển của các ngành và địa phương trong những năm tới.

Trong khi tính toán sử dụng laođộng, phải phân biệt người có nghề với người chưa có nghề, sử dụng hợp lí và cóhiệu quả số công nhân và nhân viên kĩ thuật, đưa số người mới đào tạo ra trườngvào những công việc thích hợp với ngành nghề của họ; nếu điều động đi xa, trongnhững điều kiện cho phép cần có kế hoạch sử dụng lâu dài và điều động hẳn.

Các ngành và địa phương có lao động.........phải tổ chức lực lượng đi nhận thầu công việc khai hoang, trồng mới hoặc xây dựngở các nông trường, lâm trường.

Các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệpphải chuẩn bị cụ thể địa bàn, khối lượng xây dựng và sản xuất, thời gian khởicông và hoàn thành, chuẩn bị các điều kiện sản xuất và đời sống khi đưa thêmlao động đến; ký kết hợp đồng cụ thể với các đơn vị nhận thầu; kế hoạch điều độnglao động phải ăn khớp với tiến độ thi công hoặc thời vụ sản xuất; nghiêm cấm việcđiều động lao động ào ạt, lãng phí.

Khối lượng công việc giao nhậnthầu và số lượng lao động điều động phải được ghi thành chỉ tiêu kế hoạch Nhànước giao cho các ngành và các địa phương.

Trong việc sử dụng lao động phảiquản lý chặt chẽ theo chế độ của Nhà nước, theo định mức lao động hiện hành. Nếucông việc mới chưa có định mức thì ngành chủ quản tạm thời ấn định định mức đểgiao việc; đối với những việc mà người lao động mới tới làm chưa quen thì đượcphép hạ thấp từ 10 đến 20% định mức trong 3 tháng đầu.

2. Thủ trưởng các cơ quan quảnlí ngành ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải nắm lại lựclượng lao động do Nhà nước quản lý trong ngành và địa phương, tính rõ số lao độngdôi thừa ngoài số lao động được điều đi các nông trường, lâm trường; phải giaonhiệm vụ cho các đơn vị cơ sở có lao động dôi thừa tổ chức các trại sản xuất trựcthuộc đơn vị để sản xuất lương thực và thực phẩm. Giám đốc các đơn vị cơ sở cónhững trại sản xuất này được vay vốn tín dụng, cấp phát giống, vật tư cần thiếttối thiểu, được quyền giao chỉ tiêu sản xuất cụ thể cho các trại và quản lý cáctrại theo hạch toán riêng.

3. Ban tổ chức của Chính phủ làmviệc cụ thể với các ngành và địa phương để sắp xếp, điều chỉnh số cán bộ, nhânviên các cơ quan, hành chính, sự nghiệp dôi ra đưa về các huyện và cơ sở sản xuấtnông nghiệp. Chú ý rút kinh nghiệm việc điều động trước đây để có kế hoạch sắpxếp thích hợp, phát huy tác dụng thực sự của cán bộ, nhân viên được điều đến.Các ngành và địa phương phải làm tốt công tác tư tưởng và huấn luyện chu đáotrước khi điều động cán bộ xuống huyện và cơ sở.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh vàthành phố được huy động cán bộ, nhân viên, học sinh các trường trung cấp chuyênnghiệp kể cả các trường của trung ương đóng tại địa phương đi giúp các hợp tácxã, nông trường trong những lúc thời vụ khẩn trương hoặc có nhu cầu cấp bách phảiđối phó với thiên tai, nhưng phải tính toán hiệu quả, hết sức tránh điều động ồạt, ảnh hưởng đến sản xuất, gây thiệt hại không cần thiết cho công tác và học tập.Trước hết là điều động những người tạm thời dôi ra chưa có việc làm, cán bộ,nhân viên các cơ quan hành chính sự nghiệp, các bộ phận gián tiếp có thể điều độngđược trong khu vực sản xuất. Những nơi cần sử dụng số lao động huy động này phảitính toán kỹ yêu cầu sử dụng và ký hợp đồng cụ thể với các cơ quan, xí nghiệp,trường học; việc trả thù lao, trả công thế nào do các bên thoả thuận dưới sự hướngdẫn của chính quyền tỉnh, thành phố.

II. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚINGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Công nhân, viên chức được điềuđộng hẳn hoặc điều động tạm thời trên một năm đi xây dựng sản xuất ở các nôngtrường, lâm trường, được hưởng các chế độ đãi ngộ sau đây:

a. Được hưởng nguyên mức lươngchính, nếu đến nơi công tác mới được giao nhiệm vụ, chức vụ cao hơn thì được xếplương cao hơn cho đến khi trở về công việc cũ. Được hưởng các phụ cấp lươngtheo công việc mới và theo khu vực mới (nếu có);

b. Được trợ cấpban đầu 150 đồng (nếu điều động tới miền núi, biên giới, hải đảo), 100 đồng (nếutới trung du, đồng bằng) để mua sắm những đồ dùng cần thiết. Được đơn vị sử dụngtrang cấp bằng hiện vật lúc lên đường: 1 màn, 1 chiếu, 1 chăn, 1 áo ấm (đi miềnnúi phía Bắc được cấp áo bông, chăn bông, đi các vùng khác được cấp áo vệ sinh,chăn chiên), lao động ở vùng nước mặn mỗi năm được cấp thêm một bộ quần áo lót,trừ vào tiền trợ cấp ban đầu theo giá cung cấp và không phải nộp phiếu vải;

Ngoài ra, được đơn vị sử dụngtrang cấp trước 1 bộ quần áo (cấp thêm ngoài chế độ đã có), 1 đôi giầy hoặcdép, 1,50 mét vải đi mưa, 1 mũ hoặc nón để lao động.

c. Khi đến nơi công tác mới,hàng tháng được hưởng thêm khoản phụ cấp khuyến khích, theo các tỉ lệ sau đâytính theo mức lương chính:

- 20% (nếu đến vùng rẻo cao,biên giới, hải đảo xa có mức phụ cấp khu vực từ 40% trở lên),

- 10% ( nếu đến miền núi có mứcphụ cấp khu vực dưới 40%),

- 6% (nếu đến các vùng khác).

d. Được nghỉ việc có lương một sốngày (ngoài nghỉ phép năm) để thu xếp gia đình: 5 ngày đối với người không đemtheo gia đình, 10 ngày đối với người có gia đình đi theo. Được hưởng phụ cấp dichuyển bao gồm tiền tàu xe, cước phí hành lý theo chế độ hiện hành;

d. Được giải quyết nhà ở, giườngnằm, nhà ăn tập thể, nước sinh hoạt, vui chơi giải trí, học tập, chữa bệnh,v.v... theo chế độ hiện hành;

e. Được hưởng tiêu chuẩn lươngthực và thực phẩm theo chế độ chung;

g. Nghỉ phép năm được thanh toántiền tàu xe, tiền đi đường theo chế độ chung. Nữ công nhân, viên chức được nghỉđẻ 2 tháng rưỡi (nếu ở đồng bằng, trung du), 3 tháng (nếu ở miền núi có mức phụcấp khu vực 25% trở lên);

h. Được đem theo gia đình và nếucó gia đình đem theo hoặc lập gia đình ở nơi mới sẽ được cấp đất thổ cư và đấtlàm kinh tế gia đình từ 300 đến 1000 m2 tuỳ theo số lao động phụtrong gia đình nhiều hay ít, tuỳ theo khả năng đất đai từng vùng. Người tronggia đình, nếu đủ tiêu chuẩn thì được ưu tiên xét tuyển dụng vào nông trường,lâm trường, những người khác sẽ được sắp xếp làm hợp đồng thời vụ, khoán việchoặc làm kinh tế gia đình ;

i. Tập thể đơn vị nông trường,lâm trường được Nhà nước cho vay bình quân 50 đồng/người để làm vốn sản xuấtrau màu, cây ăn quả ngắn ngày, chăn nuôi cải thiện sinh hoạt chung cả đơn vị.Đơn vị được bố trí khoảng 5% số ngày công lao động để làm sản xuất tự túc;

k. Công nhân, viên chức được điềuđộng tạm thời từ một năm trở xuống được hưởng các chế độ nói trên, trừ các điểmb, c, h.

2. Đối với học sinh tốt nghiệpcác trường đào tạo của Nhà nước được điều động hẳn tới công tác ở các vùng kinhtế mới.

Được hưởng 100% lương khởi điểmvà được giảm một phần ba (1/3) thời gian tập sự. Trong thời gian tập sự được hưởngcác chế độ trợ cấp ban đầu, phụ cấp khuyến khích; trang cấp bằng hiện vật, cấpvốn sản xuất, bảo đảm sinh hoạt vật chất và tinh thần, trang cấp quần áo lao độngnghỉ phép năm, nghỉ đẻ, đem theo gia đình như công nhân, viên chức được điều độnglâu dài.

3. Đối với lao động ngoài khu vựcNhà nước được tuyển mới đi làm lâu dài.

- Được trợ cấp ban đầu 100 đồng(nếu đi ngoài tỉnh hoặc từ đồng bằng lên miền núi trong tỉnh), 50 đồng (nếu đitới vùng đồng bằng, trung du trong tỉnh) để mua sắm những đồ dùng cần thiết.

Người đi ngoài tỉnh hoặc từ đồngbằng lên miền núi trong tỉnh được đơn vị sử dụng trang cấp bằng hiện vật trừvào tiền trợ cấp ban đầu, không phải nộp phiếu vải như công nhân, viên chức đượcđiều động lâu dài (kể cả cấp trước đồ dùng bảo hộ lao động).

Người đi trong tỉnh (đi đồng bằng,trung du) được trang cấp 1 màn, 1 chiếu theo giá cung cấp trừ vào tiền trợ cấpban đầu, không phải nộp phiếu vải.

- Được hưởng các chế độ phụ cấpkhuyến khích, cấp vốn tăng gia sản xuất, bảo đảm sinh hoạt vật chất và tinh thần,trang cấp quần áo bảo hộ lao động, nghỉ phép năm, nghỉ đẻ, đem theo gia đình,v.v... như công nhân, viên chức được điều động lâu dài.

4. Đối với thanh niên xung phong

Đối với thanh niên đến tuổi làmnghĩa vụ quân sự không đủ điều kiện đi bộ đội thì động viên vào các đội thanhniên xung phong đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Về tổ chức huy động, sử dụngvà chế độ đãi ngộ áp dụng theo chỉ thị số 460-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1978 củaThủ tướng Chính phủ. Riêng tiền trợ cấp ban đầu để mua sắm trang phục được nânglên 100 đồng/người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để bảo đảm thực hiện chế độ quảnlý lao động tiền lương, bảo đảm hiệu quả kinh tế và các chính sách, chế độ nóitrên, trong việc tổ chức thực hiện phải hết sức coi trọng:

1. Các ngành nông nghiệp, lâmnghiệp khi đề ra yêu cầu bổ sung lao động phải tính toán chặt chẽ, bảo đảm cânđối với các mặt vật tư, tiền vốn, lương thực, để không vượt chỉ tiêu kế hoạchNhà nước về tổng mức lao động và tiền lương. Trong khi sử dụng lao động phảikiên quyết thực hiện chế độ làm khoán, có định mức và nghiệm thiêu kết quả sảnxuất. Đơn vị sử dụng lao động phải giúp điều kiện cho người lao động hoàn thànhnhiệm vụ được giao, kiên quyết không để xẩy ra tình trạng kết quả sản xuấtkhông tương ứng với quỹ tiền lương, lương thực, v.v... mà Nhà nước phải chi ra.

2. Các ngành, các cấp, các đoànthể cần giáo dục nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa đối với người lao động, làmcho mọi người thấy rõ việc đi xây dựng các vùng kinh tế mới là nghĩa vụ vẻ vangcủa người lao động; thấy rõ việc ban hành chính sách, chế độ như trên trongtình hình đất nước còn có nhiều khó khăn là sự cố gắng của Nhà nước; trên cơ sởđó động viên mọi người hăng hái tự nguyện đi phục vụ.

3. Các Bộ Nội thương, Lương thựcvà thực phẩm, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải, v.v... có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ lợi ... trong việc bảođảm thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động, nhất là những người làm việcnặng nhọc, độc hại và những người làm việc ở các vùng kinh tế mới.

Bộ Nội thương và Bộ Lương thựcvà thực phẩm phải có kế hoạch phân phối hàng hoá, lương thực đủ và kịp theo chếđộ này cho người lao động lúc tập trung lên đường và khi đến địa điểm làm việcđể họ sớm ổn định đời sống, bắt tay ngay vào sản xuất và xây dựng.

Uỷ ban nhân dân và cơ quanthương nghiệp các địa phương phải bảo đảm cung cấp đúng chế độ, đến tay ngườilao động những hàng hoá mà Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm đã phân phốivề địa phương, không được tuỳ tiện phạm đến quyền lợi của người lao động.

4. Các nông trường, lâm trường,công trường, chỉ được tiếp nhận lao động khi đã chuẩn bị đủ cán bộ quản lý,trang cấp hiện vật, nhà ở, nước sinh hoạt, nơi chữa bệnh, công cụ lao động, cóhợp đồng về cung cấp lương thực và thực phẩm v.v...

Uỷ ban nhân dân địa phương chỉthông báo tập trung lao động lên đường khi các Sở, Ty lao động nơi cung cấp ngườivà nơi nhận người phối hợp kiểm tra xác nhận đơn vị sử dụng đã chuẩn bị các điềukiện sản xuất và đời sống như trên của người lao động

5. Các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệpcần hướng dẫn chế độ cam kết của người lao động đối với đơn vị sử dụng, nếu ngườilao động bỏ nhiệm vụ trở về địa phương thì phải bồi hoàn tiền trợ cấp và trangcấp hiện vật ban đầu cho Nhà nước. Giá cả những thứ trang cấp bằng hiện vật phảibồi hoàn do Bộ Nội thương định (không phải giá cung cấp).

Các chính sách, chế độ đãi ngộtrên được thi hành từ ngày ký ban hành và được áp dụng thống nhất cho cả nhữngngười hiện đang làm việc ở các nông trường, lâm trường quốc doanh của các vùngkinh tế mới, trừ khoản trợ cấp bằng tiền và trang cấp hiện vật ban đầu.

Tố Hữu

(Đã ký)