Luat Minh Khue

Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp cụ thể. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân sư

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân sư
Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ...

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày 03 tháng 06 năm 2008, Quốc hội ban hành nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự
Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ban hành Nghị Quyết số 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự:

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời
Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân ...

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính
Ngày 29 tháng 07 năm 2011, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính:

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyề các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình:

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyề các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình:
Ngày 10 tháng 08 năm 2004, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia ...

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi
Ngày 03 tháng 12 năm 2012, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi:

Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh:

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn những quy định chung của bộ luật tố tụng hình sự 2003

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn những quy định chung của bộ luật tố tụng hình sự 2003
Ngày 02 tháng 10 năm 2004 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ ...

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Nghị quyết 52/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
Ngày 16 tháng 04 năm 2003, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và ...

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự:

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự:
Ngày 12 tháng 05 năm 2006, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà ...

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ nổi bật