Luat Minh Khue

Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp cụ thể. Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông
Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án có hiệu lực từ ngày 01 ...

Nghị Quyết 58/NQ-CP/2017 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân

Nghị Quyết 58/NQ-CP/2017 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân
Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị Quyết 58/NQ-CP/2017 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân:

Nghị quyết 112/NĐ-CP, về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ công an.

Nghị quyết 112/NĐ-CP, về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ công an.
Nghị quyết 112/NĐ-CP, về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ công an.

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân sư

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân sư
Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ...

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày 03 tháng 06 năm 2008, Quốc hội ban hành nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự
Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ban hành Nghị Quyết số 04/2012/NQ-HĐTPTANDTC hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự:

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời
Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27-4-2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân ...

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính

Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính
Ngày 29 tháng 07 năm 2011, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn luật tố tụng hành chính:

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyề các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình:

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyề các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình:
Ngày 10 tháng 08 năm 2004, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia ...

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi
Ngày 03 tháng 12 năm 2012, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật tố tụng dân sự sửa đổi:

Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh:

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn những quy định chung của bộ luật tố tụng hình sự 2003

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn những quy định chung của bộ luật tố tụng hình sự 2003
Ngày 02 tháng 10 năm 2004 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ ...

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Dịch vụ nổi bật