Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn về công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Chuyên viên tư vấn: 

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:...

b) Lao động nữ sinh con;
...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đáp ứng các điều kiện "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" hoặc nếu sức khỏe yếu, phải nghỉ dưỡng thai thì bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

- Có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc phải nghỉ dưỡng thai;

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn nghỉ việc là hoàn toàn dựa vào ý chí chủ quan tức là vì địa điểm làm việc xa và bạn muốn đảm bảo sức khỏe nên bạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con".

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính như sau:

Thời điểm dự sinh của bạn là 26 tháng 9 năm 2018. Bạn định nghỉ việc từ tháng 4 năm 2018. Thời điểm 12 tháng của bạn sẽ được tính từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 tháng nên bạn vẫn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất