1. Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Chào luật sư, em làm việc ở SamSung Thái Nguyên từ 15/07/2014 - 13/04/2015. nNhưng ngày 15/04/2015 em nghỉ việc luôn em không viết đơn xin nghỉ mà nghỉ ngang luôn. Ngày 26/12/2016 công ty gọi em xuống lấy sổ bảo hiểm xã hội. Từ khi em nghỉ công ty cũ sau đó em đi làm công ty khác và đóng sổ mới rồi.
Vậy sổ cũ em có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần không ạ?
Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; ..."

Như vậy, bạn phải nghỉ việc sau 01 năm và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn mới có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong trường hợp bạn có hai cuốn sổ bảo hiểm thì bạn cần làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội sau đó bạn mới có thể rút tiền bảo hiểm xã hội một lần vì mỗi người chỉ có một sổ bảo hiểm xã hội.

>> Bài viết tham khảo thêm: Rút sổ bảo hiểm khi không viết đơn xin nghỉ việc được không? 

 

2. Bảo hiểm xã hội một lần tính thế nào?

Chào công ty luật Minh Khuê, công ty cho em hỏi: Em muốn rút bảo hiểm xã hội một lần với mức đóng bảo hiểm là 346.500 đồng/1 tháng. Em đóng từ tháng 06/2014 - 06/2015, bây giờ em muốn rút lại tiền bảo hiểm thì sẽ tính như thế nào?
Mong công ty tư vấn giúp. Em cảm ơn!

>> Tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn quy định Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 để đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, bạn sẽ phải thỏa mãn:

"Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội."

Mức hưởng: (được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP):

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Hồ sơ, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 109 và các Khoản 3, 4 Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội."

Như vậy, do bạn không cung cấp rõ thông tin chi tiết về mức lương của mình nên chúng tôi không thể tư vấn chi tiết và tính ra mức tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn muốn hưởng. Do đó, căn cứ quy định nêu trên bạn có thể tự tính số tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn muốn hưởng. Bạn có thể tham khảo thêm về cách tính chi tiết qua bài viết sau: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

>> Tham khảo bài viết liên quan:Nơi nộp hồ sơ lấy tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ở đâu?

 

3. Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới?

Kính chào Luật sư. Tôi có một câu hỏi mong được trợ giúp: Tôi đóng BHXH từ tháng 03/2014 đến tháng 10/2014 do chuyển công tác nên từ đó đến giờ không đóng nữa. "Tổng tiền lương" đóng BHXH của tôi là 2.650.000 đồng, "Tỷ lệ đóng" 24%. Vậy bây giờ muốn đi lấy tiền BHXH một lần thì có được không? Và số tiền nhận được là bao nhiêu? Xin cảm ơn Luật sư!

>> Tư vấn luật Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trường hợp hưởng Bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

"1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu."

Mặt khác,theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn quy định Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì ngoài các trường hợp được nêu trong Điều 60 thì còn bổ sung thêm một trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là:

"Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;"

Như vậy, để đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, bạn sẽ phải đủ một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lầnđược tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016).

- Tùy từng trường hợp bổ sung một trong các loại giấy tờ sau:

+ Trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

+ Trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

+ Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

+ Đối với người ra nước ngoài để định cư: Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Rút tiền bảo hiểm xã hội ở đâu ? Nơi làm việc hay nơi cư trú ?

 

4. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Thưa Luật sư, em làm cho công ty liên doanh và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Em đã nghỉ việc vào tháng 07/2015, đến tháng 12/2018 em muốn lấy tiền Bảo hiểm xã hội một lần thì có được hay không ạ?

Mong Luật sư tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động, BHXH trực tuyến: 1900.6162

 

Trả lời

Căn cứ Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần thìtrường hợp bạn mới chấm dứt từ tháng 07/2015 thì đến tháng 12/2018, bạn muốn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn phải thuộc các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nếu bạn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau theo quy định tại khoản 2, Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.".

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn quy trình và thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ?

 

5. Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Thưa Luật sư, em có người bạn làm ở công ty cũ đóng bảo hiểm được 02 năm, sau đó nghỉ làm ở đó và đã chốt sổ và lấy sổ về. Giờ bạn ý muốn làm thủ tục bảo hiểm một lần có được không, cần giấy tờ gì, làm ở đâu và bạn muốn nhờ em làm thủ tục hộ có được không? Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Về điều kiện, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn có thể tham khảo tương tự các bài viết đã được chúng tôi giải đáp ở trên.

Còn về việc bạn của bạn muốn nhờ bạn làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì giữa hai bạn phải có Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng Ủy quyền về việc thực hiện các thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng ủy quyền:

"Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

Mặc dù, pháp luật không bắt buộc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền nhưng để có thể giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì hai bạn nên công chứng hoặc chứng thực Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

6. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần khi ra nước ngoài định cư?

Thưa luật sư! Hiện tại em đang chuẩn bị sang Hàn định cư 05 năm. Chồng em đang theo học bên đó. Em đã đi làm từ tháng 07/2012 đến nay. Vậy giờ em muốn rút tiền bảo hiểm mà em đã đóng từ khi đi làm đến nay. Trong trường hợp của em thì em có được nhận lại tiền không ạ? Nếu được thì thủ tục và điều kiện nhận lại tiền như thế nào?
Mong nhận được hồi âm. Em xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Đối với trường hợp của bạn ra nước ngoài định cư muốn nhận lại số tiền đã đóng bảo hiểm thì bạn có thể hưởng chế độ BHXH một lần nếu như bạn thuộc một trong các trường hợp tham gia BHXH bắt buộc theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội, do đó, trong trường hợp này, bạn thuộc điểm b khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội nên bạn đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần, trình tự, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo Điều 109, Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội và Điều 8 Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bạn có thể tham khảo tương tự bài viết đã được tư vấn ở trên.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn rút tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Điều kiện để được rút tiền bảo hiểm xã hội là gì?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.