Sau này tôi nghỉ có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Nghỉ việc công ty mới có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật MInh Khuê. Với yêu cầu này, Luật MInh Khuê xin trả lời như sau:

Cở sở pháp lý:

Luật việc làm 2013

Nội dung phân tích:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dược quy định tại Điều 45 Luật việc làm như sau:

"Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức."

Theo quy định trên, người lao động chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục của họ sẽ được cộng dồn với những lần tham gia bảo hiểm tiếp theo. Có thể hiểu là trong trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy đối với trường hợp của bạn, 8 tháng bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ sẽ được cộng dồn vào thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty mới để làm căn cứ xem xét điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau này.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, rất mong nhận được sự hồi âm từ bạn!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ