Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Luật việc làm 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản được quy định trong luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo đối với trợ cấp thai sản sau khi sinh con thì để được hưởng người lao động nữ phải đóng bảo hiểm được 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trừ trường hợp bạn phải nghỉ dưỡng thai trước khi sinh theo chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền thì thờ gian đóng bảo hiểm của bạn phải là tư 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Mức hưởng và thời gian hưởng được quy định như sau:

>> Xem thêm:  Người lao động huỷ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ? Thủ tục gộp sổ BHXH

- Thời gian hưởng là 6 tháng bạn được nghỉ trước khi sinh tối đa 2 tháng

- Mức hưởng: hàng tháng bạn sẽ được hưởng mức trợ cấp thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Luật sư cho e hỏi: e tham gia bhxh từ tháng 7/2012 đến hết tháng 10/2015.... bắt đầu từ ngày 1/11/2015 thì e nghỉ việc cty và khôbg tham gia bhxh.... đến ngày 21/5/2016 thì e sinh con.... xin hỏi luật sư là e có được hưởng bh thai sản không? Gửi từ thiết bị Samsung của tôi

Thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định như sau:

" Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Theo đó trong trường này thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 6 năm 2015 đến hết tháng 5 năm 2016. Trong khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm được tháng 6,7,8,9,10 năm 2015 bạn chỉ đóng bảo hiểm được 5 tháng trong khoảng thời gian này nên bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

Xin Chào Luật Sư! Tôi tham gia đóng BHXH từ T7-2015 đến T6-2016, HĐ làm việc với Công ty là 1 năm. 28-07-2016 Tôi dự kiến sinh, Công ty không ký tiếp hợp đồng do vây t7 tôi ngừng đóng BHXH. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được giải quyết chế độ thai sản không? Và khi nghỉ việc tôi có được giải quyết chế độ thất nghiệp không? Tôi xin cảm ơn!

 Thứ nhất đối với bảo hiểm thai sản thì trường hợp của bạn thời giạn 12 tháng trước khi sinh được quy định từ tháng 8 năm 2015 đến hết tháng 7 năm 2016, trong thời gian này bạn đóng bảo hiểm đủ từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, nên bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản, không phân biệt bạn đã nghỉ việc hay chưa nghỉ việc

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

Thứ hai đối với trợ cấp thất nghiệp, điều kiện để được hưởng quy định trong luật việc làm 2013 như sau:

" Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Theo đó trong trường hợp này bạn đóng bảo hiểm được 12 tháng nên bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 3 tháng kể từ ngày có quyết định nghỉ việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 3 tháng trong 3 tháng này mà bạn có công việc mới thì bạn sẽ chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư lao động

>> Xem thêm:  Hưởng trợ cấp thai sản có được hưởng luôn về trợ cấp thất nghiệp không ?