Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Quyết định 01/QĐ-BHXH ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật Việc làm 2013

Nội dung tư vấn:

xin luật sư tư vấn giúp.tôi tham gia đóng BH từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2016 thì kết thúc hợp đồng với cty và tháng 10/2016 tôi sinh.trường hợp của tôi như vậy có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chưa.và thủ tục làm để hưởng trợ cấp thai sản đối với người đã nghỉ việc ở cty như thế nào ạ?

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn dừng đóng bảo hiểm vào T4 (tức là đóng hết tháng 3) và đến T10 bạn sinh con nhưng bạn không nói rõ sinh con ngày nào. Do đó, chúng tôi trả lời cho bạn dưới 2 trường hợp như sau: Nếu bạn sinh con vào trước ngày 15/10/2016 thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, ngược lại sinh con từ ngày 15 trở đi thì bạn không đủ 06 tháng đóng BH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu bạn thuộc trường hợp đủ điều kiện thì Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng trước thời điểm sinh con như sau:

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?

Quyết định 01/QĐ-BHXH ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội quy định:

Điều 9. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm:

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2.2. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).

3. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội nhận nuôi con nuôi, gồm:

3.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

3.2. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao).

4. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con, gồm:

4.1. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

>> Xem thêm:  Công ty tự ý cắt bảo hiểm xã hội của em có đúng không ?

a) Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ (để giải quyết trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp cho thời gian người mẹ hưởng khi còn sống);

b) Sổ bảo hiểm xã hội của người cha (để giải quyết trợ cấp cho thời gian hưởng của người cha sau khi người mẹ chết);

c) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

d) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).

4.2. Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội của người mẹ;

b) Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con;

c) Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao);

d) Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB).

5. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, gồm:

>> Xem thêm:  Chế độ làm việc khi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi ?

5.1. Hồ sơ như quy định tại các Khoản 2, 3 và các Điểm 4.1, 4.2 Khoản 4 của Điều này.

5.2. Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB).

Điều 11. Trách nhiệm của người lao động

2. Người lao động đã thôi việc: Nộp cho Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 5 Điều 9.

3. Số lượng hồ sơ người lao động cần nộp nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này là 01 bản cho mỗi loại giấy tờ theo quy định.

Thưa luật sư, từ trước tháng 4/2016 em vẫn đang tham gia BHXH ở công ty cũ. Sau đó em nghỉ việc làm ở công ty mới. Công ty mới đóng BHXH cho em từ tháng 10/2016. Em hiện tại đang mang thai và dự kiến sinh là cuối tháng 3/2016. Vì từ tháng 01/10/2016 đến 01/04/2016 mới đủ 6 tháng.Vậy theo quy định của BHXH em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Rất mong luật sư tư vấn giúp em. Em cảm ơn.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

>> Xem thêm:  Tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội ( BHXH) tự nguyện để hưởng trợ cấp thai sản ?

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn dừng đóng bảo hiểm vào T4 (tức là đóng hết tháng 3) và đóng tiếp từ T10. Đến T3/2017 bạn dự sinh con, như vậy trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn đã đóng được 06 tháng bảo hiểm (tháng 10, 11, 12 /2016 và tháng 1, 2, 3/2017 nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Khi bạn sinh con từ ngày 15 của tháng trở đi sẽ được tính cả tháng đó nên không cần phải đến 01/4/2017 mới được.

Luật sư cho em hỏi . Vợ em đóng bảo hiểm được 5 năm rồi nhưng trong tháng 6 năm 2016 thì không đóng vì vợ em ốm và sang tháng 7 và 8.9.10 vẫn đóng bình thường . Nay vợ em có bầu vì không đủ sức khỏe nên xin nghỉ làm dự kiến sinh vao ngày 30 tháng 5 năm 2017 . Vậy cho em hỏi là vợ em có được hưởng chế độ thai sản không. Trong năm 2016 thì vợ em đóng đủ từ tháng 12345 tháng 6 không đóng và tháng 7.8.9.10 vẫn đóng sang tháng 11 năm 2016 thì xin nghỉ. Mong luật sư tư vấn giùm em em xin chân thành cám ơn .

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Công ty có trách nhiệm gì khi trả sổ bảo hiểm muộn cho người lao động?

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo thông tin bạn đưa thì vợ bạn mới đóng được các tháng 7, 8, 9, 10 trong khoảng 12 tháng trước khi sinh cho nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Chào luật sư. Tôi đang nghỉ chế độ thai sản từ 1.9.2016 - 1.3.2017. Và tôi dự định sẽ xin nghỉ việc khi hết chế độ thai sản. Tôi có đóng BH từ 4-2009 đến nay.Hợp đồng lao động không thời hạn.nếu tôi nghỉ việc như vậy có được hưởng BH thất nghiệp ko.vì tôi nghe những người đi trước nói là sau khi nghỉ thai sản phải đi làm lại 2 tháng mới được hưởng BHTN. Còn nếu nghỉ thai sản xong xin nghỉ luôn thì sẽ ko được tính BHTN.Mong luật sư giải đáp giúp và lương tôi 4 triệu 1 tháng thi tiền BHTN đến nay là được bao nhiêu.xin cảm ơn.

Luật Việc làm 2013 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

>> Xem thêm:  Có phải đóng bảo hiểm xã hội liên tục mới được hưởng chế độ thai sản hay không?

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Tức là: 

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn)

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

Như vậy, nếu như bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuộc các trường hợp đúng pháp luật theo Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 và đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định trên thì sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hiện không có quy định nào phải đi làm 02 tháng sau khi nghỉ chế độ thai sản mới được hưởng BHTN.

Nếu bạn nghỉ việc sau khi nghỉ thai sản, thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ là 7 năm 4 tháng. Bạn sẽ được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp (ứng với 7 năm, còn 4 tháng lẻ sẽ cộng tiếp lần sau)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 tháng bằng 60% mức lương bình quân 6 tháng liền kề, như vậy, bạn sẽ được hưởng từng tháng một đến khi nào hết 7 tháng, mỗi tháng = 4 triệu x 60% = 2tr400 (tương ứng 7 tháng = 16tr800 ngàn đồng)

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trước khi sinh 12 tháng có được hưởng chế độ thai sản không?

Xin phép cho e được hỏi em đóng vảo hiểm xã hội từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016 và e có làm bảo hiểm thất nghiệp được hưởng chế độ thất nghiệp đến hết tháng 11 trong thời gian hưởng e có thai và dự kiến là giữa tháng 5 sinh vậy cho e hỏi là e có được hưởng chế độ thai sản không và nếu không được hưởng mà tháng 12 e đóng tiếp như vậy e có đủ tháng để nhận bảo hiểm xã hội không? Em xin tran thành came ơn quý công ty mong quý công ty giải dáp giúp em

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm xã hội sau khi mang thai có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Trường hợp của bạn hiện tại không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, tuy nhiên nếu tháng 12 bạn bắt đầu đóng tiếp bảo hiểm thì đến khi sinh (như bạn cung cấp) bạn sẽ đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng 12 tháng trước khi sinh, do đó sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.