Trong thời gian này em có lệnh gọi khám sức khỏe NVQS của quận và em đã đậu rồi. Đến 7/8 này sẽ có giấy trúng tuyển. 3/8 em mới vào học mới có thể cho đăng kí môn học. Em có nói với ban chỉ huy quân sự của phường là em còn chưa ra trường. Ban chỉ huy quân sự của phường nói là nếu em còn chưa ra trường thì phải xin giấy xác nhận của trường là em còn nợ môn gì nhưng trường có mẫu đơn riêng xác nhận là còn đang học thôi chứ không xác nhận môn gì. Và người ta cũng nói thêm NVQS sẽ không tạm hoãn cho em khóa thứ 2 (ý nói là ngành 2).
Em muốn hỏi là nếu học kì sau em vào đăng kí học cải thiện điểm một số môn và chờ đăng kí học ngành 2 thì có đúng luật không. Nếu như vậy có phải đi NVQS không?
Em muốn hỏi thêm là nếu em tốt nghiệp ngành 1 rồi học luôn ngành 2 được không?
Nếu không thì đăng kí đi Sĩ Quan dự bị sau đó về học tiếp ngành 2 được không?
Và làm sao để biết khi nào có đợt tuyển sĩ quan dự bị.
Em xin lỗi vì hỏi hơi nhiều!
Em xin cám ơn luật sư.
Em xin chào!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty Luật Minh Khuê.

Nghĩa vụ quân sự khi vẫn đang học đại học?

Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam  

Thông tư số 14/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam 

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

>> Xem thêm:  Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ? Trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày."

Như vậy, khi bạn đăng ký học cải thiện thì có nghĩa nghĩa là những môn học đó của bạn đã đủ điều kiện chứ không phải môn học chưa đủ điều kiện để thi lại nên trường hợp này không bắt buộc phải tiếp tục học và ngành 1 của bạn đã kết thúc. Nếu bạn muốn tiếp tục học cải thiện để hoàn thành khóa học ngành 1 mà trường bạn không có mẫu đơn xác nhận môn gì thì bạn có thể liên hệ lại với trường về việc xin xác nhận các môn đó thì bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Khi học cải thiện xong các môn học đó thì có nghĩa là ngành 1 của bạn đã kết thúc và theo quy định trên thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không thể chờ để đăng ký học ngành 2 được.

- Đối với việc đăng ký đi Sĩ quan dự bị:

Theo điểm c khoản 4 điều 4 Luật NVQS 2015 thì nếu bạn đã qua khóa đào tạo sĩ quan dự bị thì bạn được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự:

"4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

>> Xem thêm:  Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yếu ?

c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;"

Nhưng để được tham gia học sĩ quan dự bị thì theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2002/NĐ-CP về các đối tượng thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị:

"Điều 5.

1. Những đối tượng sau đây thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị:

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1;

b) Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Những người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định."

Để cụ thể cho quy định trên, tại mục 2.2 Thông tư số 14/2003/TT-BQP quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đối tượng thuộc diện tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

"2.2. Đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể:

a) Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã giữ chức vụ phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và chức vụ tương đương, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, nếu thiếu có thể lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp tiểu học; tuổi đời không quá 30;

>> Xem thêm:  Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào được tạm hoãn NVQS ?

b) Cán bộ, công chức và những người hưởng chế độ như cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học, với người dân tộc thiểu số lấy đến tốt nghiệp trung học cơ sở; tuổi đời không quá 35;

c) Những người tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, tuổi đời không quá 35;

d) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tuổi đời không quá 30."

Dựa vào những quy định trên, bạn chuẩn bị tốt nghiệp đại học, đã là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nếu trình độ chuyên môn của bạn phù hợp với yêu cầu của Quân đội, và hiện tuổi đời không quá 30 thì bạn hoàn toàn thuộc đối tượng để được đào tạo sĩ quan dự bị.

Và theo quy định của Điều 3 Thông tư số 14/2003/TT-BQP :

"3. Tuyển chọn, xét duyệt và gọi người đi đào tạo sĩ quan dự bị

3.1. Cán bộ công chức, những người tốt nghiệp đại học trở lên, hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đang công tác hoặc thường trú tại địa phương do cơ quan quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là huyện) tổ chức tuyển chọn theo kế hoạch và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên; sau khi quân khu thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị. Kinh phí tuyển chọn do ngân sách huyện chi cho quốc phòng bảo đảm.

3.2. Sinh viên khi tốt nghiệp đại học do các học viện, trường đại học tuyển chọn theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng ra quyết định gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức giao lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từng sinh viên. Kinh phí tuyển chọn do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm."

Như vậy,nếu bạn có đủ các điều kiện như trên thì bạn có thể đăng ký đào tạo sỹ qua dự bị tại cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã hoặc đăng ký tại trường bạn nếu có chỉ tiêu. Khi được xét duyệt đủ điều kiện thì bạn sẽ được tham gia đào tạo sĩ quan dự bị. Khi đã hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị thì bạn có thể về trường học tiếp ngành 2.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Bố mất sớm, một mình chăm sóc mẹ đã 55 tuổi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Chuẩn bị đi định cư tại Mỹ có được hoãn nghĩa vụ quân sự ? Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?