Luat Minh Khue
Tư vấn về các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tư vấn về các trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những được hợp nào thì được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Điều kiện để công dân được miễn hoặc tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì? Thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là cơ quan nào?

Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2019 sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi lẩn tránh của người/công dân có nghĩa vụ tham gia nhập ngũ khi đến độ tuổi nhập ngũ đã được gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân ...

Dịch vụ nổi bật