Luat Minh Khue

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì làm như thế nào? Mẫu đơn xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự?

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì nên làm như thế nào?... Em nặng 47kg cao 1m 63 em muốn tự nguyện tham gia nghĩa vụ để phục vụ cho đất nước cho ...

Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Tham Gia Sĩ Quan Dự Bị

Chào luật sư, em là sinh viên năm 4 trường đại học công nghệ, em có đi khám sức khỏe ở bệnh viện trường và bác sĩ đã kết luận 2 mắt của em khi đeo kính là ...

Tôi bị lao phổi có vi trùng nên được miễn nghĩa vụ mà nay phường đội kêu em lên làm dân quân tự vệ mà không tham gia thì có làm sao không ?

Thưa luật sư và a/c năm nay em 22 tuổi đợt vừa rồi có mời lên khám sức khoẻ và em bị lao phổi có vi trùng nên được miễn nghĩa vụ mà nay phường đội kêu em ...

Dịch vụ nổi bật