Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật nghĩa vụ quân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Có được nghỉ phép về thăm gia đình khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn công ty xin được hỗ trợ trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung năm 2005.

Nghị định 122/2006/NĐ - CP của chính phủ về chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

2. Nội dung tư vấn pháp luật:

Điều 14 Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng”.

Căn cứ theo điều điều 3 nghị định 122/2006/NĐ - CP quy định về chế độ nghỉ phép như sau:

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ năm thứ hai trở đi mỗi năm được nghỉ phép một lần, thời gian một lần nghỉ là 10 ngày (không kể thời gian đi, về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định.

Riêng hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường, thời gian học từ 1 năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa 2 năm học thì thời gian nghỉ hè được tính vào chế độ nghỉ phép. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán một khoản tiền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Như vậy sau khi bạn tại ngũ được 1 năm thì bạn thể được nghỉ phép 1 lần và thời gian là 10 ngày không kể thời gian đi và thời gian về và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định. 

Trên đây là những tư vấn của công ty đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê