Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 
Thứ nhất, cần xem xétC căn cứ các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Điều 13 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 :
"Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự
1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.”
Các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đang có vấn đề về nhân thân. Chẳng hạn:
-Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
-  Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Như vậy, theo quy định trên bạn không thuộc trường hợp cấm nghĩa vụ quân sự và pháp luật không cấm người đã đi nghĩa vụ quân sự 1 lần được đăng ký đi nghĩa vụ quân sự lần nữa.
Nếu bạn đã xuất ngũ mà tự nguyện muốn đi nghĩa vụ quân sự lần nữa thì vẫn được phép đăng ký đi nghĩa vụ quân sự 
Lúc này, bạn cần căn cứ thời điểm hiện tại mình có đáp ứng các tiêu chuẩn nhập ngũ mà pháp luật quy định.  Cụ thể, tiêu chuẩn này được quy định tại  Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP như sau:
"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân
1. Về tuổi đời:
a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
b) Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
2. Tiêu chuẩn chính trị:
a) Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.
3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:
a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.
4. Tiêu chuẩn văn hóa:
a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên."
Trong đó, căn cứ xác định sức khỏe loại mấy được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn do Bộ y tế phối hợp với Bộ quốc phòng quy định. Cụ thể, để xác định mình thuộc sức khỏe loại mấy và có đủ điều kiện nhập ngũ hay không bạn có thể tham khảo các quy định và Phụ lục kèm theo trong Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Như vậy, nếu hiện tại bạn đáp ứng các điều kiện nhập ngũ kể trên, cụ thể:
 - Về tuổi đời thì phải dưới 25 tuổi.
- Về sức khỏe đạt loại 1,2,3,
- Về trình độ văn hóa, chính trị
Như quy định trên thì khi đó dù đã đi nghĩa vụ quân sự 1 lần rồi thì bạn vẫn có thể tự nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự lần 2.
 Bạn có thể đến Ủy ban nhân dân xã để xin đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Sau đó bạn chỉ cần đợi thông báo của Ủy ban nhân dân. Căn cứ vào điều kiện của bạn và tiêu chuẩn tuyển quân của đại phương mà ủy ban nhân dân sẽ quyết định có gọi bạn vào nhập ngũ hay không. Nếu được gọi thì bạn thực hiện theo các bước như khi đi nghĩa vụ quân sự lần 1.