Hiện nay mỗi năm luật nghĩa vụ đều kêu gọi em khám sức khoẻ , mà em không đi do em đang làm cho khách sạn người nhà của em bên campuchia . riêng gia đình em có báo với quân sự là em đã đi làm nước ngoài không ở việt nam ? cho em hỏi luật sư rằng nếu em đi làm như vậy , liệu có bị nghĩa vụ bên vn bắt đi nghĩa vụ không ?
Kính mong quý luật sư tư vấn cho Em,

Người gửi: Nguyên Triệu hải

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật nghĩa vụ quân sự của Công ty luật Minh Khuê:

>> Thực hiện nghĩa vụ quân sự gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:
Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005, điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

“Điều 3. Vic tm hoãn gi nhập ngũ

Những công dân nam sau đây được tm hoãn gi nhp ngũ trong thời bình:

1. Chưa đ sc kho phc v ti ngũ theo kết lun ca Hi đng khám sc khoẻ.

2. Là lao động duy nht phi trc tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sc lao đng hoc chưa đến tui lao động.

3. Là lao động duy nht trong gia đình va b thit hi nng v người và tài sn do tai nn, thiên tai, dch bnh nguy him gây ra, được y ban nhân dân cp xã xác nhận.

4. Có anh, chị hoc em rut là h sĩ quan binh sĩ đang phc v tại ngũ.

5. Người đi xây dng vùng kinh tế mi trong ba năm đầu.

6. Người thuc din di dân, dãn dân trong ba năm đu đến vùng sâu, vùng xa, biên gii, vùng đc bit khó khăn có ph cp khu vc h s 0,5 tr lên, hi đo có ph cp khu vc h s 0,3 tr lên theo d án phát trin kinh tế - xã hi ca Nhà nước do y ban nhân dân cp tnh tr lên quyết định.

7. Cán bộ, viên chc, công chc quy đnh ti Điu 1 Pháp lnh Cán b, công chc, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyn, trí thc tr tình nguyn làm vic trong các cơ quan nhà nước, t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi đang cư trú ti đa phương hoc người đa phương khác được điu đng đến làm vic vùng sâu, vùng xa, biên gii, vùng đc bit khó khăn có ph cp khu vc h s 0,5 tr lên, hi đo có ph cp khu vc h s 0,3 trở lên.

8. Đang nghiên cứu công trình khoa hc cp nhà nước được B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang B hoc người có chc v tương đương chng nhận.

9. Học sinh, sinh viên đang hc tp ti các trường thuc h thng giáo dc quc dân theo quy đnh ti khon 1 Điu 48 ca Lut Giáo dc 2005 bao gồm:

a) Trường trung hc ph thông, trường ph thông dân tc ni trú, trường ph thông dân tc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, d b đi học;

b) Trường trung cp chuyên nghip, trường cao đng ngh, trường trung cp nghề;

c) Trường cao đng, đi học;

d) Học vin, vin nghiên cu có nhim v đào to trình đ thc sĩ, tiến sĩ.

10. Học sinh, sinh viên đang hc ti các nhà trường ca  t chc, cá nhân nước ngoài, t chc quc tế, người Vit Nam đnh cư nước ngoài được phép đu tư trên lãnh th Vit Nam hoc hc sinh, sinh viên được đi du hc ti các trường nước ngoài có thi gian đào to t mười hai tháng trở lên.

11. Công dân đang học tp ti các trường quy đnh ti đim b, đim c khon 9 và khon 10 Điu này ch được tm hoãn gi nhp ngũ trong mt khoá đào to tp trung, nếu tiếp tc hc tp các khoá đào to khác thì không được tm hoãn gi nhp ngũ. Hàng năm, nhng công dân thuc din tm hoãn gi nhp ngũ quy đnh ti Điu này phi được kim tra, nếu không còn lý do tm hoãn thì được gi nhập ngũ.”

Và căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn nghị định 38/2007: “Điu 2. Hướng dn khon 4, khon 9, khon 10, khon 11 Điu 3 Ngh định 38/2007/NĐ-CP

1. Đối tượng tm hoãn gi nhập ngũ:

a) Công dân có anh, chị hoc em rut là h sĩ quan, binh sĩ đang phc v ti ngũ và hc viên là h sĩ quan, binh sĩ đang hc tp ti các trường quân đi, trường ngoài quân đi theo kế hoch ca B Quốc phòng.”

Trong trường hợp của bạn, nếu bạn chứng minh được bạn là lao động duy nhất trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động thì bạn được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Nếu bạn có anh chị em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ hoặc là học viên thì bạn cũng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật  Minh Khuê

------------------------------------------------------

Tham khảo câu hỏi liên quan:

- Hoãn nghĩa vụ quân sự ?

- Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

- Học viên cao học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

- Đang làm việc có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không?

- Quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và gọi nhập ngũ ?

- Học tại nước ngoài có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

- Đang đi làm ở nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

- Sinh năm 1991, đang làm việc trong cơ quan nhà nước có phải đi nghĩa vụ quân sự không?