Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Tình nguyện nhập ngũ và điều kiện được giữ lại làm việc khi xuất ngũ ?

Tình nguyện nhập ngũ và điều kiện được giữ lại làm việc khi xuất ngũ, gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 2005

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Nghị định 18/2007/NĐ-CP

2. Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

2.1. Sau khi tốt nghiệp đại học có thể tình nguyện nhập ngũ không?

Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 29/11/2010 của Bộ Quốc phòng về quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm thì công dân nhập ngũ phải đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn.

Trong đó, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 167/2010/TT-BQP

“1. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Gọi từ lứa tuổi thấp đến lứa tuổi cao.”

Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 1981 đã được sửa đổi, bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005 quy định:

“Hàng năm, việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành từ một đến hai lần, thời gian gọi nhập ngũ và số lượng công dân nhập ngũ trong năm do Chính phủ quyết định.

Việc gọi công dân nhập ngũ được tiến hành theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”

Như vậy, việc bạn có được nhập ngũ hay không còn phụ thuộc vào kế hoạch gọi công dân nhập ngũ của năm, số lượng tuyển quân của địa phương bởi lứa tuổi được gọi nhập ngũ xét từ thấp đến cao.

Lưu ý, khi bạn hết 25 tuổi thì bạn không được xét gọi nhập ngũ

2.sau khi xuất ngũ em có thể ở lại và công tác tác trong quân đội được không ?

Về nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, bạn cần đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 18/2007/NĐ-CP:

“1. Đối tượng xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ;a) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ

b) Công nhân, viên chức quốc phòng;

c) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

d) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Điều kiện xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Khi Quân đội nhân dân Việt Nam có nhu cầu;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tự nguyện;

c) Công nhân, viên chức quốc phòng có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, được huấn luyện quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng và tự nguyện;

d) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam khi chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

đ) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự, được động viên vào Quân đội.”

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật MInh Khuê