Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự  của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho thư mục hỏi đáp của công ty !

Đơn tình nguyện xin được nhập ngũ của bạn có thế tham khảo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

 

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:……………………………………………………………………....... 

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………....... 

Hiện đang ở:…………………………………………………………………...... 

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..... 

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………......  

…………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………….....  

…………………………………………………………………………………......  

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ngoài ra bạn cần lưu ý : Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 29/11/2010 của Bộ Quốc phòng về quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm thì công dân nhập ngũ phải đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê