Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn trả lời thắc mắc về nơi khám nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật nghĩa vụ quân sự 2005;

Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 9-11-2001 về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Nội dung phân tích:

- Đăng ký nhập ngũ:

Căn cứ theo quy định tại điều 7, nghị định 83/2001/NĐ-CP thì:

"Điều 7. Những người sau đây, trừ những người quy định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định này, phải đăng ký nghĩa vụ quân sự:

1. Công dân nam giới từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi.

2. Phụ nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn cần phục vụ cho quân đội. Danh mục ngành, nghề chuyên môn do phụ nữ đảm nhiệm cần phục vụ cho quân đội do Thủ tướng Chính phủ quyết định."

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đi đăng ký nghĩa vụ quân sự tại quê mình là ở Đông Hưng, Thái Bình. Nhưng hiện nay, bạn đang làm việc ở Quảng Ninh và đã xin chuyển nghĩa vụ ra Quảng Ninh theo quy định của pháp luật về đăng ký di chuyển tại điều 58, luật nghĩa vụ quân sự 2005:"Quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ, khi chuyển chỗ ở đến địa phương khác, phải đến Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để xoá tên trong sổ đăng ký; khi đến nơi ở mới, trong thời hạn bảy ngày, phải đến Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và trong thời hạn mười ngày, phải đến Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để ghi tên vào sổ đăng ký."

-Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 5 thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP thì nơi khám nghĩa vụ quân sự là tại địa phương đang trực tiếp quản lý đối tượng khám sức khỏe.

Như vậy, bạn đã làm thủ tục đăng ký di chuyển thì nơi quản lý bạn bây giờ theo quy định pháp luật là Quảng Ninh. Tuy nhiên, do có sai sót trong việc xóa tên bạn trong danh sách ở Đông Hưng, Thái Bình nên bạn đã nhận được giấy khám sức khỏe ở cả 2 nơi.

Bây giờ, ban nên về Thái Bình để khiếu nại về việc bạn đã tiến hành thủ tục đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự mà vẫn có giấy gọi khám sức khỏe để họ cho bạn một giải quyết hợp lý. Sau đó, thì bạn ra khám sức khỏe ở Quảng Nình.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho ban, cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê