Ms. Ngô Thu Thảo hiện đang là nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ Công ty Luật Minh Khuê. Ms. Ngô Thu Thảo tham gia hỗ trợ, đồng hành, tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi và làm rõ yêu cầu của khách hàng.

Ngô Thu Thảo - nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ

I. Các lĩnh vực chuyên môn chính gồm:

- Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

- Tư vấn khai thác quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Tư vấn thủ tục đăng kí bảo hộ quyền tác giả

- Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng.

Cụ thể Ms Ngô Thu Thảo sẽ hỗ trợ, đồng hành, tư vấn cùng quý khách hàng những lĩnh vực như sau:

1. Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn, giải đáp các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các điều ước quốc tế liên quan.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ .
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.Tư vấn các biện pháp pháp lý đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng tại Việt Nam .
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

2. Tư vấn khai thác quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại .
 • Tư vấn, hỗ trợ hoặc đại diện chủ văn bằng đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng trong việc định giá quyền sở hữu trí tuệ trong các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng, chuyển giao.
 • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký và phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ.

3. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 • Tra cứu thông tin liên quan và tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu bản quyền tác giả đối với đối tượng đăng ký.
 • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền .
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả.

4. Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đối tượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và khả năng được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
 • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành .
 • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp
 • Đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, tách, chuyển giao Đơn đăng ký, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp hoặc phản đối Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các đối thủ cạnh tranh
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

5. Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng

 • Điều tra việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và gửi cho khách hàng kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu.
 • Tư vấn về giám định khả năng vi phạm nhãn hiệu và thay mặt khách hàng tiến hành việc giám định khả năng vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Điều tra về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Điều tra thị trường liên quan đến hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn các biện pháp pháp lý trong việc xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Đại diện khách hàng trong quá trình xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp: tự bảo vệ (gửi khuyến cáo về hành vi vi phạm, buộc xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại…), dân sự, hành chính, hình sự
 • Đại diện khách hàng trong các vụ việc khiếu nại, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

II. Quá trình đào tạo của MS Ngô Thu Thảo

Ngô Thu Thảo - nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng Sở hữu trí tuệ

Cử nhân ngành Luật, Khoa Luật học

Trường Đại học Luật Hà Nội

Hình thức đào tạo: Chính quy

Năm 2017-2021

III. Kinh nghiệm thực tiễn

* Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020: Làm việc tại Công ty Luật A&S

Vị trí: Thực tập sinh Pháp lý

Công việc đã trải qua:

- Hỗ trợ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng theo sự hướng dẫn.

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

- Thực hiện nộp hồ sơ, lấy kết quả tại Cục sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả và Cục đo lường chất lượng.

- Hỗ trợ viết bài giới thiệu dịch vụ pháp lý của văn phòng trên website…

* Từ tháng 1/2021 đến nay: Làm việc tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Vị trí: Nhân viên hỗ trợ pháp lý Phòng sở hữu trí tuệ

Công việc chuyên môn:

- Giải đáp thắc mắc và làm rõ yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các thủ tục về đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp và đăng ký bản quyền.

- Tư vấn và thực hiện soạn thảo các văn bản thực hiện đăng ký mã số mã vạch.

IV. Mục tiêu nghề nghiệp

Tài sản trí tuệ nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp.

Sở hữu trí tuệ được khẳng định là “một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế”, cho nên việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút chuyển giao công nghệ, nhận được đầu tư nước ngoài.

Nắm bắt được nhu cầu đó, Luật Minh Khuê đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ sở hữu trí tuệ khép kín, tốt nhất, đảm bảo nhu cầu và quyền lợi cho quý khách hàng.

Là một người trẻ, gia nhập công ty TNHH Luật Minh Khuê, tôi mong muốn áp dụng những kiến thức được học trong trường đại học để cùng đồng hành với Luật Minh Khuê, đồng hành cùng quý khách hàng. Tôi cũng nhận thấy, đây sẽ là cơ hội để tôi được trau dồi, rèn luyện thêm các kĩ năng, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực mà tôi đam mê theo đuổi.

Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, chuyên nghiệp, năng động sáng tạo, ở đó tôi được phát huy năng lực, sở trường, đồng thời học hỏi thêm những kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của các anh/chị đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân, đóng góp thật tốt cho sự phát triển của Công ty TNHH Luật Minh Khuê

5. Thông tin liên hệ

Qúy khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ có thể liên hệ với Ms Ngô Thu Thảo với thông tin liên hệ như sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa điểm làm việc: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại di động: 0973703436

Thời gian tư vấn, hỗ trợ: 8h-12h, 13h-17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ:

Với phương châm hoạt động là "đưa pháp luật đến gần với người dân Việt Nam" Công ty Luật Minh Khuê trong hơn 10 năm hoạt động đã giải quyết hàng nghìn vụ việc liên quan đến tất cả các lĩnh vực pháp luật như dân sự, hình sự,hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp - đầy tư, sở hữu trí tuệ, ... thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6162 .

Công ty luật TNHH Minh Khuê được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012;

Tên gọi đầy đủ của Công ty luật:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MINH KHUE LAW COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: MKLAW FIRM

Địa chỉ trụ sở: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 39916057