Căn cứ theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quy định cụ thể như sau:

Theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đối với hành vi của người bị án phạt cấm cư trú mà cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú hoặc không có mặt theo yêu cầu của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP cũng quy định: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.