Người bị kết án phạt tù được hoãn chấp hành, tạm đình chỉ chấp hành án không ? Trong những trường hợp nào ?

1900.6162

 

- Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe hồi phục;

- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tuổi

- Là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

- Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 1 năm.

Trân tọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê