Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự 2015

Luật Doanh nghiệp 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 140, Bộ luật dân sự về các trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền.

>> Xem thêm:  Tư vấn bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên?

"-           Theo thỏa thuận;

-           Thời hạn ủy quyền đã hết;

-           Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

-           Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

-           Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

-           Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này; (3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.)

-           Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được."

            Việc người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ (người mà trước đó đã ủy quyền cho cán bộ khác thực hiện một nhiệm vụ) không rơi vào các trường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền theo quy định, do đó trong trường hợp này ủy quyền vẫn còn hiệu lực.

Bên cạnh đó Luật Doanh nghiệp cũng quy định tại khoản 4, điều 13:

"4.         Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a)         Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b)         Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp."

            Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, trường hợp người đại diện theo pháp luật hết nhiệm kỳ (hay hết thời hạn ủy quyền) người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong phạm vi ủy quyền.

            Tóm lại: Trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty hết nhiệm kỳ, mà trước đó đã ủy quyền cho người khác thực hiện một nhiệm vụ thì người đó vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được ủy quyền.

            Lưu ý: Tính hiệu lực của nhiệm vụ đã được ủy quyền phụ thuộc trước tiên vào Văn bản ủy quyền. Trên thực tế, có 03 (ba) trường hợp cơ bản về kết thúc thời hạn có hiệu lực của văn bản ủy quyền:

-           TH 1: Công việc, nhiệm vụ được ủy quyền đã hoàn thành;

-           TH2: Thời hạn một năm kể từ ngày hợp đồng ủy quyền được có hiệu lực;

-           TH3: Có một văn bản khác thay thế.

            Để đảm bảo quyền lợi và việc thực hiện nghĩa vụ hiệu quả của người được ủy quyển bởi người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty nên lựa chọn TH3 đã nêu ở trên để chấm dứt hiệu lực của văn bản ủy quyền.

           

>> Xem thêm:  Đại diện pháp luật công ty phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phạm vi đại diện được hiểu như thế nào ?