Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hình sự của công ty Luật Minh Khuê

Tội làm giả giấy tờ, bằng cấp ?

Tội làm giả giấy tờ, bằng cấp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

- Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009;

- Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, đối với người làm bằng giả và mua bằng giả ở các trường đại học:

Căn cứ Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2009:

>> Xem thêm:  Mức án nào cho Tội làm giấy khám sức khỏe giả ? Không làm nhưng chỉ dùng thì sao ?

"Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1.  Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2.   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3.   Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4.   Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”.

 

Dấu hiệu pháp lý:

Mặt khách quan của tội phạm: theo quy dịnh của điều luật, có hai dạng hành vi khách quan được coi là hành vi phạm tội của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức:

- Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức: Người phạm tội có hành vi làm ra một cách trái phép con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức. Hành vi làm giả con dấu, tài liệu có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn khác nhau như khắc con dấu giả, in, ký tên, đóng dấu… tạo ra các giấy tờ tài liệu (giả) mang danh của cơ quan, tổ chức.

Ở đây cần chú ý:

+ Người có hành vi làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức là nhằm sử dụng hoặc để người khác sử dụng lừa dối các cơ quan, tổ chức hoặc công dân.

+ Con dấu bị làm giả là con dấu có hình quốc huy hoặc không có hình quốc huy.

+ Con dấu, tài liệu, giấy tờ bị làm giả có thể (mang danh của cơ quan tổ chức có thật hoặc không có thật).

- Hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ (làm giả) của các cơ quan, tổ chức nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.  Đây là hành vi của người làm ra con dấu, tài liệu, giấy tờ giả sau đó sử dụng giấy tờ tài liệu này để lừa dối cơ quan, tổ chức, công dân… hoặc là hành vi của người tuy không làm ra nhưng khi biết rõ con dấu, tài liệu, giấy tờ giả nhưng vẫn sử dụng nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân để mưu lợi cá nhân.

Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

Chủ thể của tội phạm: cấu thành tội phạm của tội này chỉ đòi hỏi người phạm tội là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

>> Xem thêm:  Mượn tiền nhưng thất hẹn nhiều lần không trả, làm giả uỷ nhiệm chi ?

Ngoài ra, trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội không có đầy đủ những dấu hiệu pháp lí nêu trên. Căn cứ khoản 3, khoản 5  điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

"Điều 16. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ      

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này”.

Thứ hai, trường hợp chạy điểm và nhận tiền chạy điểm: căn cứ Nghị định 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

"Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy chế theo các mức phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm ở trường trung cấp chuyên nghiệp;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.

>> Xem thêm:  Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xử lý như thế nào?

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại Điu này”.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê