Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Căn cứ pháp lý :

- Khoản 10 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012;

- Khoản 2 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012;

- Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012;

- Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012;

Theo căn cứ tại Khoản 10 Điều 36 BLLĐ quy định về các trường hợp chấm dứt HĐLĐ thì “người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã”. Như vậy, người sử dụng lao động có thể chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động vì lý do kinh tế.

Nếu HĐLĐ được chấm dứt vì lý do kinh tế thì người sử dụng lao động trả cho người lao động khoản trợ cấp mất việc làm hay khoản trợ cấp thôi việc hay là cả hai? Hay là tùy từng trường hợp đối với từng đối tượng lao động để người sử dụng lao động chi trả? Tôi có một số vấn đề băn khoăn khi xét  quyền lợi cho người lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn mà bị chấm dứt HĐLĐ vì lí do kinh tế như sau:

Vấn đề thứ nhất: Theo quy định của pháp luật thì quyền lợi của người lao động khi người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế được xác định :

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 BLLĐ năm 2012 thì “Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương” –Điều này có nghĩa là đối với người lao động bị chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế thì được trả trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 44 BLLĐ năm 2012 lại quy định “Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.  Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm cho người lao động và buộc họ phải thôi việc thì người lao động trong trường hợp này được trả trợ cấp mất việc làm.

Như vậy, đối với một người lao động mà bị chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế; người sử dụng lao động cũng không giải quyết được việc làm cho họ, không xây dựng được đề án như quy định tại Điều 46; buộc họ phải thôi việc thì người lao động đó  được trả cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Mặt khác, theo quy định của pháp luật thì cách tính trợ cấp mất việc làm giống như cách tính trợ cấp thôi việc. Vậy trên thực tế, đối tượng lao động thuộc trường hợp tôi vừa nêu trên sẽ được hưởng cả hai khoản: trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc? Điều này có mâu thuẫn không?

Vấn đề thứ hai: Nếu như người lao động được hưởng cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc như tôi trình bày ở trên thì quyền lợi của người lao động , người sử dụng lao động trong trường hợp sau được xác định như thế nào? Trong trường hợp anh A chỉ còn vài tháng nữa là về hưu, công ty chấm dứt HĐLĐ với anh A vì lý do kinh tế. Trường hợp này người sử dụng lao động sẽ thực hiện việc trả trợ cấp thôi việc và trả trợ cấp mất việc làm cho anh A hay là xây dựng đề án “danh sách và số lượng người lao động nghĩ hưu”? Nếu anh  A phải nghĩ hưu thì anh A sẽ cảm thấy bị thiệt về quyền lợi của mình so với đồng nghiệp cũng bị thôi việc vì lý do kinh tế nhưng chưa gần tới tuổi về hưu? Nếu người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc và trả trợ cấp mất việc làm cho anh A thì liệu rằng nguồn tài chính của công ty có bị ảnh hưởng nhiều không (trong lúc đó rất nhiều người lao động trong công ty giống hoàn cảnh của anh A)?

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;