Người gửi : Huyền Tr

Luật sư trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung bộ luật lao động

2. Nội dung tư vấn

Giả sử, bạn tuân thủ điều kiện báo trước 45 ngày trước khi nghỉ việc hoặc nghỉ việc theo sự thỏa thuận của hai bên trong quan hệ lao động, bạn đã làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên( tính cả thời gian thử việc)  thì ngoài việc công ty phải chi trả tiền lương và các khoản nghỉ phép hằng năm ( nếu có) bạn còn có thể được chi trả trợ cấp thôi việc.

Theo quy định tại điều 48, Bộ luật lao động 2012 thì :

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc" 

Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc

>> Xem thêm:  Cách tính bảo hiểm xã hội một lần ? Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ ?

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Nguyên tắc làm tròn: từ 1-6 tháng được tính bằng nửa năm, 7-12 tháng được tính bằng 1 năm.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc

 Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Mức lương dùng làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là mức lương trun bình trong 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên Hoàng Vân Anh- Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyết định kỷ luật buộc thôi việc, yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo là đúng hay sai ?