- Nếu NLD(nguoi lao dong) đơn phương chấm dứt hợp đồng thi NLD phải bồi thường cho công ty phí đào tạo nghề;

- Nếu tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty nửa tháng luong căn bản theo quy đinh của chính phủ.

Giờ tôi lên công ty lấy sổ bảo hiểm thì công thì công ty bắt tôi bồi thường 1 tháng tiền lương(=3,200,000). Phải đóng như vậy thì công ty mới chịu trả sổ bảo hiểm cho tôi.

Vậy tự ý bỏ việc thì phải bồi thương nửa tháng hay một tháng mới đúng ạ!

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư,                                        

Người gửi: bupbe

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:   1900.6162

Tư vấn xử lý người lao động tự ý nghỉ việc ?

Tư vấn xử lý người lao động tự ý nghỉ việc - Ảnh minh họa

Trả lời:

(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)