1. Quy định chung về người phiên dịch

Việc tham gia tố tụng của người phiên dịch theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Người phiên dịch tham gia tố tụng bảo đảm cho công dân thuộc các dân tộc thực hiện được quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án, bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.

Người phiên dịch do các bên đương sự thoả thuận lựa chọn và được Toà án chấp nhận hoặc được Toà án yêu cầu để phiên dịch. Khi tham gia tố tụng, người phiên dịch có các quyền và nghĩa vụ: phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án; phải phiên dịch trung thực, khách quan, đúng nghĩa; đề nghị người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng giải thích thêm lời nói cần phiên dịch; không được tiếp xúc với những người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đúng nghĩa khi phiên dịch; được hưởng các khoản phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; phải cam đoan trước Toà án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Người phiên dịch cố ý dịch sai sự thật hoặc khi được Toà án triệu tập mà vắng mặt không có lí do chính đáng thì phải chịu Ị trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người phiên dịch phải từ chối hoặc bị thay đổi trong những trường hợp: họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự; có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ; đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ án đó; đã tiến hành tố tụng với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư kí Toà án, Kiểm sát viên. Việc từ chối phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người phiên dịch trước khi mở phiên toà phải được lập thành văn bản nêu rõ lí do của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi. Việc từ chối phiên dịch hoặc để nghị thay đổi người người phiên dịch tại phiên toà phải được ghi vào biên bản phiên toà. Trước khi mở phiên toà, việc thay đổi người người phiên dịch do Chánh án Toà án quyết định. Tại phiên toà, việc thay đổi người người phiên dịch do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi.

2. Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án hình sự ?

Người phiên dịch, người dịch thuật là người có khả năng phiên dịch, dịch thuật và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt hoặc có tài liệu tố tụng không thể hiện bằng tiếng Việt (Điều 70 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015):

2.1 Người phiên dịch, người dịch thuật có quyền:

- Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;

- Đề nghị cơ quan yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe doạ;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc phiên dịch, dịch thuật;

- Được cơ quan yêu cầu chi trả thù lao phiên dịch, dịch thuật và các chế độ khác theo quy định cùa pháp luật.

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về chi phí làm chứng, chi phí phiên dịch và chi phí cho luật sư ?

2.2 Người phiên dịch, người dịch thuật có nghĩa vụ:

- Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩn quyền tiến hành tố tụng;

- Phiên dịch, dịch thuật trung thực. Nếu phiên dịch, dịch thuật gian dối thì người phiên dịch, người dịch thuật phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS;

- Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi phiên dịch, dịch thuật;

- Phải cam đoan trước cơ quan đã yêu cầu về việc thực hiện nghĩa vụ của minh.

Người phiên dịch, người dịch thuật phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

- Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

- Đã tham gia với tư cách là ngưởi bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản trong vụ án đó;

- Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó.

Việc thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật do cơ quan yêu cầu phiên dịch, dịch thuật quyết định.

Những quy định tại này cũng áp dụng đối với người biết được cử chỉ, hành vi của người câm, người điếc, chữ của người mù.

>> Xem thêm:  Người làm chứng là gì ? Quy định pháp lý về người làm chứng trong tố tụng dân sự, hình sự

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, người làm chứng, người bị hại, bị can, bị cáo, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng như thế nào thì hợp pháp ?