Công ty sau khi tham khảo ý kiến tổ chức công đoàn đã cho anh b nghỉ việc và trợ cấp 50 triệu tiền hỗ trợ xin việc mới. Anh b cho rằng quyết định của giám đốc cho thôi việc là trái luật nên làm đơn khởi kiện. Cách giải quyết tình huống trên, biết rằng tiền lương bình quân của anh b là 8 triệu/tháng ?

Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn  luật Lao động về chấm dứt hợp đồng, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

2. Luật sư tư vấn:

Điều 44 bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Ngoài ra theo điều 13 nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định:

Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế
1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sauđây:
a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lạilao động;
b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máymóc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Đối với trường hợp nếu công ty chấm dứt hợp đồng với B theo Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 thì B được hưởng trợ cấp mất việc theo Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm
1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Với nhưng thông tin mà bạn cung cấp thì anh B làm việc được 15 năm và 7 tháng  = 16 năm ( vì thời gian có đủ từ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm thôi việc ).

Do vậy trợ cấp mất việc làm a B được hưởng = 16 x 6  = 96 triệu đồng.

Do vậy công ti đã thực hiện sai việc hỗ trợ trợ cấp mất việc của anh B. Do vậy anh B có quyền khởi kiện việc công ti đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định?  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê