Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về các trường hợp được thu hồi đất được quy định như sau:

- Một là thu hồi vì mục đích quốc phòng an ninh được quy định tại điều 61 Luật đất đai 2013 

- Hai là thu hồi để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng như xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;...........được quy định tại điều 62 Luật đất đai 2013 

- Ba là thu hồi đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại điều 64 của luật đất đai 2013 như sau:

" Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ?

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng."

>> Xem thêm:  Thu hồi đất để phục vụ mục đích công cộng- người dân được bồi thường như thế nào ?

- Bốn là thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Thứ hai là thẩm quyền thu hồi đất được quy định như sau:

" Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

>> Xem thêm:  Có bị thu hồi đất không và quyền lợi được hưởng như thế nào?

Theo đó thẩm quyển thu hồi đất sẽ thuộc về ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng dẫn trên.

Thứ ba là về nguyên tắc bồi thường được quy định như sau:

" Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Để được bồi thường theo quy định trên thì bạn đáp ứng được đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định tại điều 75 Luật đất đai 2013, thông thường thì đối với hộ gia đình, cá nhân thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

tôi có thửa đất nông nghiệp 200 m2 nay tôi san mặt bằng để làm nhà. khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thủy điện thì tôi có được bồi thường công san mặt bằng để làm nhà không

 Trường hợp này nếu bạn muốn tiến hành san mặt bằng để làm nhà thì bạn phải thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, bạn lưu ý nếu như hiện tại đất của bạn là đất trồng lúa thì việc chuyển đổi mục đích sẽ có sự giới hạn hơn, tùy thuộc vào quỹ đất trồng lúa của địa phương mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định có cho phép bạn chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp sau khi bạn làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất xong và tiến hành san lấp mặt bằng mà bị nhà nước thu hồi thì bạn việc bạn có được bồi thường chi phí san lấp không căn cứ vào quy định sau:

" 2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư như thế nào ?

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước."

Do đó bạn sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp này là chi phí san lấp mặt bằng, tuy nhiên bạn nên giữa lại các hóa đơn giấy tờ về phí san lấp mặt bằng.

Năm 2007gia đình tôi được huyện và tỉnh giao cho bãi đất ven sông để trồng tre để chắn sóng bảo vệ đê gần thành phố gia quyết định thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp vậy cho tôi hỏi gia đình tôi có được đền bù ko nếu được đên thì đền như thế nào cho đúng pháp luật

 Không biết là bạn được nhà nước giao đất dưới hình thức nào, giao đất có thu tiền sử dụng đất hay giao đất không thu tiền sử dụng đất và hiện tại bạn có giấy chứng nhận đối với mảnh đất đó chưa. Trường hợp bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì bạn sẽ đủ điều kiện để được bồi thường về đất, trường hợp bạn không được bồi thường về đât thì vẫn được xem xét để được bồi thường đối với tài sản gắn liền với đất.

Nhà tôi bị thu hồi 50m2 đất nông nghiệp để làm quy hoạch vào đất cây xanh của thị trấn. Tôi đã nhận quyết định thu hồi đất của huyện nhưng không nhận kinh phí đền bù do tôi thấy chưa thỏa đáng. Nay tôi xây lán trên diện tích 50 m2 đó có vi phạm pháp luật không?, có bị xử phạt hành chính không? Phạt vào quy định nào?

 Trường hợp này nếu ủy ban nhân cấp huyện thu hồi đất của bạn nhằm phát triển kinh tế, xã hội thì việc họ thu hồi là đúng, nếu bạn không hợp tác thì cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế dành cho bạn. Tuy nhiên thì theo đúng trình tự như mình đã trình bày ở trên thì khi có quyết định thu hồi thì đồng nghĩa là ủy ban hân dân cấp huyện cũng phải thông qua phương án bồi thường và tổ chức làm nhiệm vụ bòi thường phải tiến hành đúng theo phương án đã được phê duyệt, việc không đền bù cho gia đình bạn là không đúng. Bạn có thể đến trực tiếp ủy ban nhân dân cấp huyện để hỏi về phương án đền bù này.

>> Xem thêm:  Trình tự , thủ tục đền bù khi nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào ?

Sau khi đã có quyết định thu hồi và bàn giao đât xong thì bạn không được phép sử dụng đất này nữa, việc bạn sủ dụng đất như vậy là lấn chiếm đất của nhà nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Những căn cứ nào nhà nước thu hồi đất do vi phạm ? Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người ?