Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về các trường hợp được thu hồi đất được quy định như sau:

- Một là thu hồi vì mục đích quốc phòng an ninh được quy định tại điều 61 Luật đất đai 2013 

- Hai là thu hồi để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng như xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;...........được quy định tại điều 62 Luật đất đai 2013 

- Ba là thu hồi đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại điều 64 của luật đất đai 2013 như sau:

" Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

>> Xem thêm:  Thu hồi đất để phục vụ mục đích công cộng- người dân được bồi thường như thế nào ?

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng."

>> Xem thêm:  Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất?

- Bốn là thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Thứ hai là thẩm quyền thu hồi đất được quy định như sau:

" Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

>> Xem thêm:  Có bị thu hồi đất không và quyền lợi được hưởng như thế nào?

Theo đó thẩm quyển thu hồi đất sẽ thuộc về ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng dẫn trên.

Thứ ba là về nguyên tắc bồi thường được quy định như sau:

" Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Để được bồi thường theo quy định trên thì bạn đáp ứng được đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định tại điều 75 Luật đất đai 2013 

Sổ đỏ của tôi được cấp năm 2009, đến năm 2010 tôi mang sổ đỏ đi thế chấp ở ngân hàng cho đến nay. Trong sổ đỏ ghi diện tích của tôi không đúng với hiện trạng đất tôi đang ở.năm 2014 tôi nhận được thông báo của ubnd huyện về việc sổ đỏ của tôi không đúng diện tích sử dụng đất nên sẽ có quyết định thu hồi. vậy cho tôi hỏi khi sổ đỏ của tôi đang thế chấp ở ngận hàng thì ubnd huyện có thu hồi sổ đỏ được không ? và nếu thu hồi được thì dựa vào đâu để thu hồi ? tôi xin chân thành cảm ơn !

 Theo đó không rõ là diện tích của nhà bạn bị nhầm lẫn trong trường hợp này là do đâu có phải do hành vi vi phạm pháp của bạn hay không, nếu không có các căn cứ được quy định như ở trên thì trong trường hợp này ủy ban nhân dân cấp huyện không có đủ cơ sở để thu hồi đất của bạn.

Gia đình tôi tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có thửa ruộng 240 m2, nằm trong diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái. Vậy xin hỏi văn phòng luật sư về giá đền bù và các quyền lợi của gia đình tôi được hưởng như thế nào theo quy định hiện hành của Pháp luật. Xin cảm ơn!

 Trường hợp này không rõ là đất nhà mình được sử dụng từ năm bao nhiêu và có nguồn từ đâu, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, đó là những căn cứ để xem xét xem bạn có đủ điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi hay không, và mức bồi thường đói với mỗi trường hợp khác nhau. Bạn có thể liên hệ
 qua tổng đài của bên mình để được tư vấn cụ thể hơn nữa.

anh cho em hỏi 1 chút, em có có 1 mảnh đất tổng là 150 m2 trong đó có 50m2 là đất ở còn lại là đất vườn, vừa rồi huyện xây khối cơ quan nên họ thu hồi 20m2 đất vườn, vậy em không cho họ thu hồi có được không,nếu thu hồi thì tiền bồi thường như thế nào,e muốn chuyển đổi đất vườn thành đất ở thì tính bao nhiêu % ?

 Trường hợp này nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng cơ quan nhà nước thì có thể thu hồi đất của ngưởi dân được, đây là trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia công cộng.

>> Xem thêm:  Có thể đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng ?

Trường hợp bạn không phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm đếm bàn giao đất hoặc bồi thường thì cơ quan nhà nước có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để được bắt buộc bạn phải thực hiện.

Nếu thu hồi thì bạn sẽ được bồi thường nếu như bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc đủ điều kện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn sẽ được bồi thường nếu như bạn sử dụng đất này từ trước ngày 1/7/2004. Trường hợp thứ hai là chị nhận chuyển quyền từ người khác: thừa kế, tặng cho hoặc nhận chuyển nhượng từ người khác từ trước ngày 1/7/2014 thì bạn sẽ được bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trong hạn mức giao đất trong quy định.

Mức bồi thường thì sẽ được căn cứ vào quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh ở đó về bảng giá đất nông nghiệp tương ứng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Ban quản lý dự án có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) không?