Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

2. Nội dung tư vấn:

Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiêm giao kết hợp đồng của người sử dụng lao động khi nhận người lao động vào làm việc như sau:

" Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động."

Theo đó trước khi nhận người lao động vào làm việc người sử dụng lao động vào làm việc người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động trước. Ngoài ra ngưởi sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thử việc trong một khoảng thời gian, nhưng tối đa không được vượt quá thời hạn do pháp luật quy định, lúc này ngưởi sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng thử việc với người lao động. 

Hợp đồng lao động có các loại sau:

" Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Kính gửi Công ty, - Mình hiện là nhân viên nhân sự của một công ty Bất động sản, mình hay đọc những bài tư vấn của Công ty trên mạng, hôm nay mình có một thắc mắc xin nhờ công ty tư vấn giúp mình: Công ty của mình là công ty môi giới bất động sản, có tuyển rất nhiều nhân viên kinh doanh, có trả lương cơ bản cho họ (4.000.000 vnđ/tháng), ngoài lương cơ bản thì nhân viên kinh doanh được hưởng thêm hoa hồng trên doanh thu mang về, khi đến tháng trả lương thì công ty mình trích 10% tổng thu nhập của người lao động để nộp thuế, tuy nhiên công ty mình không làm hợp đồng cho họ (vì không biết làm loại hợp đồng nào cho phù hợp để không phải tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy công ty vui lòng tư vấn giúp mình giờ mình nên làm hợp đồng như thế nào cho họ để họ yên tâm công tác cũng như công ty không phải tham gia bảo hiểm xã hội. Mình cám ơn Trân trọn

 Công việc mà bên công ty bạn sử dụng lao động là công việc mang tính thường xuyên, liên tục nên theo quy định thì bắt buộc bên bạn phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Về trách nhiệm tham giao bảo hiểm xã hội thì trong trường hợp này cả công ty bạn là ngưởi sử dụng lao động và người lao động đều có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Tôi muốn điều chỉnh tăng lương cho nhân viên bảo vệ và lái xe của cơ quan nhà nước. các lao động này đã ký hợp đồng lao động 01 năm với cơ quan từ tháng 2 và tháng 4 năm 2016 nhưng nay tôi muốn thay đổi số tiền lương của lao động (tăng lương từ 2,5 triệu lên 3,1 triệu). 1. Vậy tôi phải làm phụ lục hợp đồng phải không? soạn phụ lục như thế nào? 2. Đối với lái xe, nếu có bằng lái xe thì được cộng thêm ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng phải ko? Rất mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư. Xin cảm ơn

 Phụ lục hợp đồng được quy định như sau:

" Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Theo đó nếu như bạn thay đổi mức lương trong hợp đồng la động thì bạn có thể ký kết một phụ lục hợp đồng lao động để nhằm sửa đổi hợp đồng lao động đã giao kết.

Bạn có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng lao động của công ty như sau: Mẫu phụ lục hợp đồng 

Chào luật sư, tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp như sau: Tôi ký hđlđ với công ty là hđlđ xác định thời hạn 3 năm, nay hđlđ đã hết thời hạn, tôi muốn nghỉ việc. Trong hợp đồng lao động có điều khoản: Lương trả làm 2 đợt Đợt 1 tạm ứng hàng tháng vào tháng sau tối đa 4tr Đợt 2 thanh toán lương dứt điểm đến 31/12 vào tháng 2 năm sau Vậy sau khi hết hạn hđlđ tôi có phải thực hiện theo điều khoản này không, tiền lương tôi có được thanh toán hết trong 30 ngày kể từ sau khi nghỉ việc không và tôi có được trợ cấp gì không(tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, bhthất nghiệp) Cảm ơn luật sư.

 Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Theo đó khi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động rồi thì hợp đồng lao động giữa bạn và công ty không còn hiệu lực pháp luật nữa. Công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho bạn trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trường hợp khó khăn thì có thể kéo dài không quá 30 ngày.

Tôi có 2 câu hỏi thắc mắc về quyền Lao động Câu thứ 1: Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn mỗi năm cho một trường học, tôi đã làm việc hơn 20 mươi năm ở trường và năm nào cũng ký hợp đồng, nhưng năm nay trường không làm hợp đồng cho tôi nhưng tôi vẫn làm việc cho trường vậy hợp đồng này có trở thành hợp đồng lao động không thời hạn không? Câu thứ 2: Sau khi 2 bên đã thỏa thuận hợp đồng lao động không thời hạn mà trường trả hồ sơ bắt tôi thôi việc vì vấn đề sức khỏe, trường có quyên đó không? Xin hãy giúp tôi Được gửi từ Email của OPPO

 Thứ nhất việc trường học mỗi năm đều ký một hợp đồng lao động xác định thời hạn với bạn là không đúng với nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động theo quy định, vì người sử dụng lao động chỉ được giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động hai lần liên tiếp nếu vẫn tiếp tục sử dụng người lao động thì phải giao kết hợp đồng không xác định thời hạn với họ.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Người lao động ?

Thứ hai về việc chuyển từ hợp đồng lao động xác định thời hạn sang hợp đồng không xác định thời hạn thì được quy định như sau:

" 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng."

Theo đó nếu sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết thời hạn mà ngưởi lao động vẫn tiếp tục làm việc nếu không giao kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư lao động

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?