Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định về một trong các chủ thể được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

Như vậy theo quy định của pháp luật đất đai hiện nay thì khi bị Nhà nước thu hồi đất các chủ thể sau đây sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đó là người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất bị thu hồi, và người không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này được quy định cụ thể tại điều 101 luật đất đai 2013 như sau :

"Điều 101.Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơicó đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc yêu cầu bồi thường hoặc lấy lại đất khai hoang phục hóa bị xã thu hồi?

Thưa luật sư, xin hỏi: Đi Bình Dương làm công nhân mười mấy năm,để dành dc ít tiền định về quê cất nhà ở. Nhưng nhận dc quyết định này,thật sư rất buồn ko bt phải làm sao nữa đây... Đây là phần đất mà bà nội,ba mẹ mình đã khai khẩn từ năm 1978. Và hiện giờ ko phạm vào hành lang lộ giới,bờ kinh, cầu đường,công trình nao hết. Và ko có ai tranh chấp. Nhưng xã ra quyết định thu hồi nói là đất Nhà Nước. Đất này chưa có đăng ký quyền sử dụng đất. Có lần ubnd xã có mời gia đình mình lên họp,nói la sẻ lấy phần đất của mình để làm tuyến khu dân cư bán cho người nghèo.nhưng do gia đình mình ko thoả thuận đc nên ko đồng ý. Trong khi đó gia đình mình đông anh em và đều có gia đình nhưng chưa có nhà ở. Dưới đây là biên bảng. Mong mọi người hảy cho mình lời khuyên...
Kính chào công ty Luật minh khuê. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các luật sư của công ty. Tôi xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi một một việc như sau: năm 1992 tôi có đơn xin khai hoang và được UBND xã đồng ý như nội dung đơn tôi gửi kèm. Từ năm 1992 đến nay tôi vẫn đang sử dụng canh tác và tôi cũng không phải nộp bất cứ các khoảng đóng góp nào , đồng thời cũng không có tranh chấp. Hiện nay, có dự án( nông nghiệp sạch) đang triển khai thu hồi toàn bộ diện tích đó, vậy về cơ sở pháp lý đơn như trên tôi sẽ được đền bù như thế nào? Kính mong được luật sư tư vấn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Vậy trong trường hợp này , bạn có thể căn cứ vào khoản 2 điều 101 , nếu đất của bạn khai hoang có sự đồng ý của UBND cấp xã , và bạn sử dụng ổn định trước ngày 07 tháng 1 năm 2004 đến nay thì mảnh đất này được coi là đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn . Do vậy, khi có quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi đất đai thì bạn có thể được hưởng đền bù đất đai theo quy định của pháp luật . Theo đó , các khoản đền bù được quy định như sau :

I , Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất : Giao đất có cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng tiền

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

II, Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất :

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Vậy các khoản hỗ trợ có thể là khoản hỗ trợ để bạn được tái định cư , bồi thường do thiệt hại về hoa màu , tài sản ...

Xin chào công ty luật Minh Khuê, hiện tại tôi muốn được công ty tư vấn cho về vấn đề cấp lại sổ đỏ.Gia đình có hơn 500m2 đất bị cơ quan cấp huyện thu hồi gần 100m2 để làm đường nhưng không hề được đền bù.Cơ quan cấp Huyện đã thu hồi sổ đỏ của tôi với lí do cấp sai định mức cho phép.Bây giờ đường đã làm xong nhưng Huyện lại không cấp lại sổ đỏ cho gia đình tôi.Vậy tôi mong công ty tư vấn cách giải quyết để gia đình tôi nhận lại được sổ đỏ.Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Trường hợp này , bạn nên tham khảo các quyết định của UBND cấp tỉnh xem hạn mức giao đất đối với trường hợp của gia đình mình là bao nhiêu , nếu như việc giao đất cho bạn là vượt hạn mức thì bạn có thể việc thu hồi đất của bạn không được đền bù . Ngược lại nếu như việc giao đất cho gia đình bạn đúng quy định của pháp luật thì bạn sẽ được đền bù các khoản như quy định nêu trên .

Bạn không đồng ý với quyết định của UBND cấp huyện thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp đến cơ quan này , bạn có thể tham khảo trực tiếp mẫu đơn khiếu nại về quyết định hành chính

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật