Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2.2 Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về việc trích khấu hao tính vào chi phí như sau:

"Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định."

Như vậy, khi công ty bạn thuê đất của cá nhân, trong hợp đồng thỏa thuận công ty bạn được phép xây dựng nhà xưởng trên đất, công ty bạn sẽ được trích khấu hao đối với nhà xưởng với khung thời gian trích khấu hao từ 25 năm đến 50 nếu có đủ các giấy tời sau:

- Có hợp đồng thuê đất với cá nhân

- Có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng mang tên, MST, địa chỉ của công ty bạn

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao, quyết toán giá trị công trình mang tên, MST, địa chỉ của công ty bạn

- Biên bản thanh lý hợp đồng  mang tên, MST, địa chỉ của công ty bạn

- Chứng từ thuê khoán lao đông và hóa đơn mua vật tư (nếu công ty bạn tự tổ chức thi công xây dựng).

- Được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ

Bạn đang theo dõi bài viết Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê có được trích khấu hao tính vào chi phí không? được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162     để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê