Luật sư trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân, với cá nhân. Bạn có thể làm theo mấu giấy này để được nhận ủy quyền rút hồ sơ hộ cho chị của bạn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:................................................................................................................................... 

Địa chỉ:.................................................................................................................................... 

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:.................................. 

Quốc tịch:................................................................................................................................ 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:..................................................................................................................................... 

Địa chỉ:..................................................................................................................................... 

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:................................... 

Quốc tịch:................................................................................................................................ 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền cập nhật mới nhất năm 2020

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

..........................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần? Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội như thế nào ?

..........................................................................................................................................................

Việc bắt buộc phải có giấy ủy quyền là điều hiển nhiên để bảo về quyền lợi cho công dân. Khi nhờ ai đó làm việc gì giúp mình.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Rút sổ bảo hiểm khi không viết đơn xin nghỉ việc được không?