2. Bạn tôi góp vốn bằng giấy nhận nợ của công ty TNHH A với bạn tôi, hỏi có thể góp vốn bằng giá trị trên giấy nhận nợ không ?

3. Bạn định góp vốn là nhà và quyền sử dụng đất, định giá là 1,5 tỷ mặc dù giá trên thị trường bây giờ khoảng tầm 700 triệu, vì sắp tới khu đất đó sẽ được quy hoạch và ngôi nhà đó sẽ ở vị trí mặt tiền do con đường trước nhà mở rộng.Hỏi định giá như thế có đúng luật không?

Xin cảm ơn!

Chúc sức khỏe và thành công!

Người gửi: Nguyễn Huệ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - 1900.6162

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi : 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Có cần điều chỉnh giấy phép đầu tư khi số hộ chiếu của nhà đầu tư thay đổi ?

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự  năm 2005

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung phân tích

Thứ nhất là việc anh có được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

>> Xem thêm:  Đang làm trong doanh nghiệp nhà nước có được kinh doanh bên ngoài không ?

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức."

Được biết hiện tại bạn đang là nhân viên của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, bạn thuộc đối tượng công chức nên không được góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Thứ hai là việc góp vốn của bạn anh.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận đăng kí thành lập doanh nghiệp mới nhất hiện nay của sở kế hoạch và đầu tư

Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định :"Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản" 

Điều 34  Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam."

Trong bài viết bạn có hỏi bạn của bạn có được góp vốn bằng giấy nợ không? khi góp vốn bằng giấy nợ phần vốn góp trong lúc này là quyền đòi nợ. Đây là một quyền tài sản là tài sản có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Vì vậy bạn của anh có thể được góp vốn bằng quyền đòi nợ.

Thứ ba là về định giá tài sản. Căn cứ vào khoản 3 Điều 37 luật doanh nghiệp quy định ;

"3.Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế."

Bạn của anh định góp vốn là nhà và quyền sử dụng đất, định giá là 1,5 tỷ mặc dù giá trên thị trường bây giờ khoảng tầm 700 triệu, vì sắp tới khu đất đó sẽ được quy hoạch và ngôi nhà đó sẽ ở vị trí mặt tiền do con đường trước nhà mở rộng. Việc định giá như vậy là không vi phạm quy định của pháp luật. Tuy vậy việc định giá này phải được các thành viên góp vốn đồng ý và cam kết cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế. Ngoài ra việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất nên theo quy định của pháp luật thì đây là tài sản phải đăng kí quyền sở hữu. Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 36 thì : " Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ qua email:  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài 1900.6162 để được tư vấn.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam ?