Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty Luật Minh Khuê.

 

Tư vấn luật lao động trực tiếp qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, về việc bạn mới hoàn thành chương trình Đại học liên thông về kế toán hệ chính quy và đang có thắc mắc có được chuyển ngạch từ văn thư sang kế toán hay không ?

Theo Điều 31 quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp thì:

"1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó.

2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì việc muốn chuyển ngạch thì phải qua thi tuyển, bằng cấp không mặc nhiên để xét chuyển ngạch.

Mặt khác, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. Hơn nữa, viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, bạn đang làm việc theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn cũng cần căn cứ theo hợp đồng đã kí kết với đơn vị sự nghiệp làm công việc gì và nếu bạn đang hưởng lương theo mức lương của nhà nước thì bạn sẽ thi tuyển viên chức với chức danh đó chứ không áp dụng thi chuyển ngạch theo quy định khoản 2 Điều 31 Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12 . Bạn có thể tham khảo điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức để hiểu hơn về xét chuyển chức danh nghề nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162.Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.