Mong luật sư giải đáp hộ e ạ.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Bảo hiểm xã hội của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

2. Chuyên viên trả lời:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH có quy định về việc điều chỉnh sau khi ban hành mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm như sau:

Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau: 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Mức điều chỉnh

4,56

3,87

3,66

3,54

3,29

3,15

3,20

3,21

3,09

Năm

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mức điều chỉnh

3,00

2,78

2,57

2,39

2,21

1,79

1,68

1,54

1,30

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mức điều chỉnh

1,19

1,11

1,07

1,06

1,04

1,00

1,00

Như vậy, đối chiếu với công thức trên, trước tiên, bạn tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh theo từng năm, rồi cộng với nhau, sau đó chia trung bình cho số tháng bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội mới ra được mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau đó, bạn tính theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Với những năm trước năm 2014 thì nhân với 1,5. Từ năm 2014 trở đi thì bạn nhân với 2. Rồi cộng hai kết quả của hai giai đoạn lại sẽ ra khoảng số tiền bảo hiểm bạn được hưởng. Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn về mức tiền bảo hiểm bạn có thể được nhận như sau:

- Năm 2015: Tổng tiền lương đóng BHXH = 7(tháng) x 2,700,000 x 1.06 = 20,034,000 (đồng)

- Năm 2016: Tổng tiền lương đóng BHXH = 12 x 3,040,000 x 1.04 = 37,939,200 (đồng)

- Năm 2017: Tổng tiền lương đóng BHXH = 6 x 3,270,000 x 1 = 19,620,000 (đồng)

Mức bình quân tiền lương hàng tháng của bạn = (20,034,000 + 37,939,200 + 19,620,000) : (12 + 6 + 7) = 3,103,728 đồng

Số tiền bảo hiểm bạn có thể nhận được = 2 x 3,103,728 x 2,5 = 15,518,640 (đồng).

Do bạn đóng BHXH có lẻ 1 tháng nên theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê