>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Do đó nếu bạn tự ý nghỉ việc 05 ngày cộng dồn trong 1 tháng mà không có lý do chính đáng công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với bạn. 

Tại khoản 8 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

Như vậy khi bạn bị công ty kỷ luật sa thải, hợp đồng lao động giữa bạn và công ty sẽ bị chấm dứt.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, khi bạn bị công ty sa thải bạn vẫn có quyền được thanh toán tiền lương cho những ngày đã làm việc tại công ty. Công ty có trách nhiệm trả lương cho bạn đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê