Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nội dung tư vấn:

Chào luật sư.Tôi muốn hỏi luật sư một việc như sau: Ubnd huyện thu hồi đất tổng thể 12 hộ trong cùng 1 quyết định thu hồi năm 2010 theo quy hoạch Trung tâm thị trấn.Có 09/12 hộ đã nhận tiền và khôg có kiến nghị gì (03 hộ không nhận tiền và tiếp tục kiến nghị đơn giá thấp, vị trí TĐC không tưong xứng).đến năm 2014 khi ubnd tỉnh có quy hoạch dự án mới đúng vào vị trí 12 hộ đã được quy hoạch năm 2010, do ubnd huyện chưa gpmb đối với 03 hộ trên đồng thời trong quá trình làm theo luật 2003 còn nhiều sai sót nên đã huỷ quyết định thu hồi đối với 03 hộ trên để làm lại quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng theo luật đất đai 2013 (còn 9/12 hộ đã nhận tiền ổn định đời sống không có kiến nghị gì để nguyên không làm lại nữa).luật sư cho hỏi việc huỷ riêng 03 hộ trong Quyết định thu hồi tổng thể 12 hộ để làm lại theo luật mới có đúng hay không?về tính pháp lý có đam bảo không nếu sau này 09 hộ kia quay lại khởi kiện.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh do nhận thấy ủy ban nhân dân huyện chưa tiến hành giải phóng mặt bằng đối với 03 hộ này, đồng thời quá trình tiến hành thu hồi đất theo luật đất đai 2003 còn nhiều sai sót nên đã tiến hành hủy quyết định thu hồi đất này là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại địa phương tôi, khi giao đất trồng lúa cho các hộ gia đình canh tác trong hạng mức, hiện nay do yếu tố không có lao động để canh tác diện tích xa, đất xấu nhiều gia đình đã bỏ hoang cỏ mọc đến 3 năm.(Các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận ). Đến nay để giải quyết vấn đề không để ruộng hoang. UBND xã có thể thu hồi đất trên để cho cá nhân thuê lại sản xuất không. thủ tục thu hồi như thế nào. Kính mong luật sư tư vấn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 Luật đất đai 2013 về thu hồi đất do vi phạm pháp luật thì hành vi nhiều gia đình do không có lao động nên đã bỏ hoang đất được nhà nước giao. Đây là căn cứ để nhà nước có thể tiến hành thu hồi đất. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 62 thì thẩm quyền thu hồi đất trong trường này là Ủy ban nhân dân huyện tức ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp này. 

Về thủ tục thu hồi đất, Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 66Nghị định số43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 như sau:

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

“Điều 66. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật

1. Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất.

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng để làm căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại các Điểm c, d và g Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để chỉ đạo thu hồi đất.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sau:

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 của Nghị định này;

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ?

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.”

Luật sư cho tôi hỏi,gđ tôi có thuê 1 cái ao 360m2 và đã đóng thuế cho hợp tác xã từ năm ,1990-2000 thì ủy ban cho chi hội người cao tuổi vào thu thuế tiếp và nói là ao của làng nên ủy ban cho các cụ thu lấy tiền sinh hoạt và đến năm 2006 bố tôi mất tôi là con trai trưởng nên tôi đóng thuế tiếp đến giờ trong thời gian đó tôi đã trong cây quanh ao và thả cá đến nay.Giờ ủy ban thu hồi đất để quy hoạch đất bán làm đất ở mà không bồi thường gì cho tôi .Vậy mong luật sư tư vấn giúp gd em có được hưởng quyền bồi thường gì không?

Do bạn không nêu rõ đất của bạn là đất được thuê trả tiền hàng năm hay đất thuê trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê nên bạn cần phải căn cứ vào quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 để xác định mình có thuộc diện được bồi thường khi thu hồi đất hay không. Cụ thể, nếu bạn thuê đất trả tiền hàng năm thì sẽ không được bồi thường theo quy định tại Khoản 1 ĐIều 75 tuy nhiên bạn vẫn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất theo quy định tại Điều 76 Luật này.

UBND tỉnh có quyết định phê duyệt dự án công viên văn hóa vào ngày 1/11/2010. tôi đã mua đất và xây dựng nhà ở năm 2002, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. tôi chưa có hộ khẩu tại nơi thường trú, chỉ có KT3 và có giấy xác nhận của UBND phường là đất không có tranh chấp thuộc quyền sở hữu của tôi. Vậy cho tôi hỏi? nếu UBND tỉnh thu hồi đất giải phóng mặt bằng, tôi có được cấp đất tái định cư không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013, trường hợp của bạn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Do đó, bạn vẫn sẽ được bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 75 Luật dất đai 2013.

Hiện nay khu vực dân cư chúng tôi ở có 01 hộ sản xuất tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nước và không khí cho người dân xung quanh. Hộ sản xuất này có thuê đất của nhà nước để xây dựng cơ sở hoạt động, và sử dụng đất trái với mục đích. Vậy hộ này có bị thu hồi đất không, và hình thức xử phạt do gây ô nhiễm môi trường như thế nào. Hộ kinh doanh này có phải di dời không.

Căn cứ quy định tại Điều 64 Luật đất đai 2013 về thu hồi đất do vi phạm pháp luật thì tuy hành vi của hộ sản xuất này sử dụng không đúng mục đích đất nhưng để đáp ứng điều kiện theo điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 thì hành vi này phải đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục vi phạm. Do đó, đây chưa đủ là căn cứ để nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Về hành vi gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp này tùy vào mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15 và 16 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Mở rộng thêm ao khi được đền bù có lỗ không?

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn hành vi sử dụng đất sau khi nhà nước đã thu hồi ?