Câu 2: Mọi hình thức đều làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế.

Câu 3: Các quốc gia khác được quyền khai thác tài nguyên ở thềm lục địa của quốc gia ven biển.

Câu 4: Chủ quyền quốc gia là một trong những yếu tố cấu thành quốc gia.

Những vấn đề cần biết liên quan đến pháp luật quốc tế

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Công ước về Luật biển 1982 

>> Xem thêm:  Tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu chịu thuế GTGT bao nhiêu ?

2. Nội dung tư vấn:

Câu hỏi thứ nhất: Quy phạm tùy nghi không có giá trị pháp lý ràng buộc đối với chủ thể luật quốc tế.

Quy phạm tùy nghi là quy phạm mà trong khuôn khổ của nó cho phép các chủ thể luật quốc tế tự xác định phạm vi quyền, nghĩa vụ qua lại giữa các bên, trong một quan hệ pháp luật quốc tế cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh thực tế. 

Do đó, quy phạm tùy nghi không có giá trị pháp lý bắt buộc đối với chủ thể luật quốc tế mà tùy theo ý chí của chủ thể mà xây dựng nên các quy phạm này.

Câu hỏi thứ hai: Mọi hình thức đều làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế.

Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các chủ thể luật quốc tế thỏa thuận ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm thiết lập những quy tắc pháp lý bắt buộc để ấn định, thay đổi hoặc hủy bỏ những quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể của luật quốc tế.

Theo định nghĩa nêu trên, không phải mọi hình thức đều làm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế mà chỉ khi được thể hiện dưới văn bản và được các chủ thể luật quốc tế thỏa thuận ký kết trên cơ sở các nguyên tắc nhất định thì điều ước quốc tế mới phát sinh hiệu lực.

Câu hỏi thứ ba: Các quốc gia khác được quyền khai thác tài nguyên ở thềm lục địa của quốc gia ven biển.

Căn cứ vào Điều 77 Công ước về Luật biển năm 1982:

"ĐIỀU 77. Các quyền của các quốc gia ven biển đối với thềm lục địa

1. Quốc gia ven biển thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình.

2. Các quyền nói ở khoản 1 có tính chất đặc quyền, nghĩa là các quốc gia ven biển không thăm dò thềm lục địa hay không khai thác tài nguyên thiên nhiên của thềm lục địa, thì không ai có quyền tiến hành các hoạt động như vậy, nếu không có sự thỏa thuận rõ ràng của quốc gia đó.

3. Các quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa không phụ thuộc vào sự chiếm hữu thực sự hay danh nghĩa, cũng như vào bất cứ tuyên bố rõ ràng nào.

4. Các tài nguyên thiên nhiên ở phần này bao gồm các tài nguyên thiên nhiên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên không sinh vật khác của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như các sinh vật thuộc loại định cư, nghĩa là những sinh vật nào, ở thời kỳ có thể đánh bắt được, hoặc nằm bất động ở đáy, hoặc lòng đất dưới đáy; hoặc là không có khả năng di chuyển nếu không có khả năng tiếp xúc với đáy hay lòng đáy dưới đáy biển."

Như vậy, các quốc gia khác chỉ có quyền khai thác tài nguyên ở thềm lục địa của quốc gia ven biển khi đạt được sự thỏa thuận với quốc gia đó.

>> Xem thêm:  Đất ruộng có được chuyển mục đích sử dụng đất không ?

Câu hỏi thứ tư: Chủ quyền quốc gia là một trong những yếu tố cấu thành quốc gia.

Các yếu tố cấu thành nên quốc gia bao gồm:

- Lãnh thổ xác định

- Dân cư ổn định

- Chính quyền

- Khả năng quan hệ quốc tế

Trong khi đó, chủ quyền quốc gia là quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn, đầy đủ về mọi mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp của một quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. Quốc gia thể hiện chủ quyền của mình trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. 

Nói cách khác, chủ quyền quốc gia không phải là một trong những yếu tố cấu thành quốc gia mà chỉ khi có quốc gia rồi mới có thể thể hiện chủ quyền được.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi vào giờ hành chính ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài luật sư tư vấn, gọi: 1900.6162 .

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Hà Nội xử lý các dự án chậm triển khai

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Phụ lục 6.5)